Kovo 11-oji kartu su Čiurlionio karalių pasakomis

i-hGkvG8v-X3.jpg

Jeigu atvažiavę į San Franciską paklaustumėte, ar yra čia gyvenančių lietuvių (taip taip, juk didžioji jų dalis gyvena rytinėje pakrantėje), nustebtumėte pamatę, kokia bendruomenė čia stipri ir vieninga, nors, palyginus, nedidelė. Šeštadieniais, kaip ir kaskart, dalis bendruomenės susirenka į Castro Valley esančią šeštadieninę mokyklą, visi gieda Lietuvos himną, o po to kimba į darbus: vaikai – į pamokas, tėvai – į susirinkimus, kur sprendžia organizacinius klausimus. Bet šis šeštadienis buvo išskirtinis, nes mokykla kartu su visa bendruomene minėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Keletą mėnesių, po lietuvių kalbos pamokų, vaikai mokėsi lietuviškų dainų ir šokių, kantriai ir atkakliai repetavo, o Kovo 11-osios išvakarėse surengė tokį pasirodymą, jog nejučiom trepsėjo ir pritartinai dainavo visa salė. Kas gi nepritars, kai išgirstamos pirmosios „Lietuva brangi“ natos? 
Antroji renginio dalis buvo skirta žymiajam Lietuvos kompozitoriui, dailininkui Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui. Svečiai, specialiai į šį renginį atvažiavę, tai po pasaulį keliaujanti šeima – Milda, Kazimieras ir Adomas – yra sukūrę savo pasakų knygą, įkvėpti Čiurlionio darbų. Tai buvo pasakiška muzikinė kelionė, supažindinanti vaikus ne tik su Čiurlionio biografijos detalėm, bet ir su muzika, paveikslais. Pabuvojus magiškam pasakos pasaulyje, visi buvo skatinami griebti teptuką ir, skambant Čiurlionio muzikai, tapyti. 
Neįmanoma nepaminėti ir gausaus vaišių stalo, ir dekoracijų, ir tautiniais kostiumais pasipuošusių vaikų, bet juk svarbiausia, kad buvo daug susirinkusiųjų. Juk tai reiškia, kad bendruomenė yra reikalinga, kad yra svarbu susitikti, bendrauti ir jaustis su visais vienyje, kad ir kuriam pasaulio krašte begyventum. 

If you come to San Francisco, you might ask if there are any Lithuanians somewhere here (well, we all know, that most Lithuanians live on the East Coast of America). You would be very surprised how strong and unified this community is. Every Saturday a part of this community meets at school by the name of ‘Genys’, located in Castro Valley, and they start the day with the Lithuanian anthem. After this wonderful morning ritual, students go to learn Lithuanian language and parents solve problems and discuss community life. However, this Saturday (10th of March) was different, because everyone celebrated Lithuanian Independence day. For several months, after their Lithuanian classes, students prepared a show. Their effort to make this day wonderful was appreciated by all! Everyone was singing and tapping their feet as soon as they heard the very first chord of Maironis‘ ‘Lietuva Brangi’.
The second part of celebration belonged to one of the most famous Lithuanian composers and artists, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. There were some guests from Lithuania: Milda, Kazimieras and Adomas‘ family. They travel around the world with their own fairytale book inspired by Čiurlionis‘ artworks. It was a magical journey for everybody, to feel, and to hear the sound of Lithuania. After this spectacular show, the guests invited to take a paintbrush and paint while Čiurlionis‘ music was playing in the background. 
You couldn‘t not notice the very full table of Lithuanian national food, the decorations and kids with national costumes, but the most important thing of this celebration were all the people that were around. There were so many of us, and it shows that to be a part of the community, to be in unity, to have a small chat or discuss about life is essential, no matter on what side of the world you are. 

Teksto autorė: Goda Zovaitė
Nuotraukos: Jurgitos Mažeikos'

https://www.jurgitaphotography.net/Nepriklausomubes-diena/n-cfBW8G/

 

JAV LB Tarybos RInkimai 2018

Jau septintą dešimtmetį skaičiuojanti JAV Lietuvių Bendruomenė yra vienintelė organizacija, vienijanti visus Amerikoje gyvenančius lietuvius ir jų šeimų narius. JAV LB veikla yra be galo įvairi: remia lituanistines mokyklas, organizuoja kultūrinius renginius, dainų ir šokių šventes, sporto turnyrus, mokslo simpoziumus, atstovauja Amerikos lietuviams Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje. Taryba yra svarbiausias JAV LB padalinys, nustatantis organizacijos veiklos kryptį bei būdus. Todėl šie rinkimai yra ypatingai svarbūs JAV gyvenantiems lietuviams ir juose išrinktų kandidatų sprendimai darys įtaką visoms Amerikos lietuvių bendruomenėms.

JAV LB Taryba bus renkama 2018 m. gegužės 1 – 15 d. Rinkimai vyks visose 10-yje apygardų, iš kurių trys dar yra suskirstytos į rinkiminius rajonus. Dešimt vienos apylinkės narių gali siūlyti toje apygardoje ar rinkiminiame rajone gyvenančius kandidatus. Kandidatai turi raštiškai sutikti kandidatuoti. Visi pasiūlyti kandidatai yra įtraukti į bendrą tos apygardos ar rinkimų rajono kandidatų sąrašą. Kandidatų skaičius neribojamas, bet kiek jų bus išrinkta į Tarybą, priklausys nuo toje apygardoje ar rinkimų rajone balsavusių skaičiaus.

For seven decades, the Lithuanian American Community (LAC) has been the only organization that unites all Lithuanians living in the US and their family members. Activities of the LAC range: from Lithuanian schools, to organizing cultural events, song and dance festivals, sporting events, and educational symposiums, all representing American Lithuanians in the World Lithuanian Community. The Board of Directors is the main unit of LAC that sets and determines the direction of the organization. Therefore, these elections are very important for all Lithuanians in the US.

Elections for the LAC Board of Directors will take place May 1-15, 2018. All ten Districts  will participate in the election process; three of the Districts are divided into sub-districts for the election purposes. Ten members of any chapter or electoral district  can nominate a candidate for that particular district. All candidates have to submit a written consent to run for the election. All nominees will be pulled into the general electoral district's list of candidates. The number of candidates is not limited, but the number of board members elected in each electoral district will depend on constituency and number of votes in each electoral district.

______

http://tarybosrinkimai2018.com/

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas

28660490_1797313216968082_2478546211986588242_n.jpg

San Francisko lituanistinė mokykla „Genys“ kartu su San Francisko Bay Area lietuvių bendruomene kviečia didelius ir mažus kartu atšvęsti Lietuvos 100-etį ir Lietuvos Nepriklausomybės minėjimą Kovo 10 dieną, 12 val. “ Genio” mokyklos patalpose adresu - 19806 Wisteria St. Castro Valley, CA 94546
 
Nepriklausomybės dienos minėjimo šventei “Genio” mokyklos mokiniai paruošė tautinių šokių ir dainų pasirodymą. Prie viso to, renginio organizatoriai pakvietė iš Lietuvos edukacinį projektą - “ Šiandien M.K. Čiurlionio karaliai mums pasakas seka”.  Projekto autoriai renginio metu skaitys poetines pasakas, kurios išlaisvins klausytojų mintis ir leis paišdykauti kartu su vasaros lietumi, pašokti su snaigėmis baletą ir tyloje išgirsti, ką tyliai šnabžda karaliai. M.K. Čiurlionio sesers Jadvygos prisiminimais parengti pasakojimai pakvies pasivaikščioti ano meto Druskininkų gatvelėmis, pakilti siauru vinguriuojančių takelių ant kadagių kalnelio, pasiklausyti nuotaikingų istorijų iš Kastuko vaikystės, ir net paleisti sniego gniūžtę į patį kunigaikštį Oginskį...M.K. Čiurlionio pasakų pasaulis tikrai nuostabus. Jis nepakartojamas! Pasivaikščiokime po jį drauge!

Pasakas skaitys bei istorijas pasakos knygos autoriai Milda Pleitaitė ir Kazimieras Momkus.
Atgijusių (animuotų) M.K. Čiurlionio paveikslų vaizdus lydės kompozitoriaus sukurta muzika,
atliekama Mildos Pleitaitės (smuikas) ir Adomo Pleitos (pianinas). Po programos vyks interaktyvios meninės dirbtuvės „O kokia tavoji istorija ?”, kuri leis  patiems renginio dalyviams pasijusti dailininkais ir savo lietuviškosios ateities vizijos kūrėjais. O kūrybiškas mintis bei svajones išsakyti spalvomis sukurtuose paveiksluose.
 
Kviečiame visus praleisti dieną kartu!  Norime priminti, kad šią šventę mes ruošiame patys sau, todėl esame ne tik jos žiūrovai, bet ir organizatoriai. Nepriklausomybes sventes metu reikalinga Jusu visu pagalba. 

Paspauskite čia, norėdami sužinoti, kaip galite padėti renginio metu. Tikimės, kad visi prisidėsite prie suneštinių vaišių bei atsinešite puikią nuotaiką. Renginys vyks United Methodist Church patalpose, tose pačiose, kurias nuomuoja  „Genio“ mokykla, todėl ALKOHOLIS visoje teritorijoje griežtai DRAUDŽIAMAS. Prašome gerbti šį susitarimą, kad mokykla ir toliau galėtų sėkmingai tęsti savo veiklą šiose patalpose. 

AČIŪ.

NEKANTRIAI LAUKIAME JŪSŲ VISŲ!!!

Švęskime Vasario 16 drauge! Celebrate Feb 16 Together!

FEBRUARY 16 AT MAMA PAPA LITHUANIA

SAN FRANCISCO CITY HALL LIT UP IN YELLOW, GREEN AND RED

 

Maloniai kviečiame SF lietuvių bendruomenės narius paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimto metų sukaktį Mama Papa Lithuania restorane Alamedoje.  

Pradėsime šventę su Lietuvos himnu ir prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimo žodžiu. Pasitikrinsime istorijos žinias draugiškame konkurse, pažiūrėsime lietuvišką filmą ir pabendrausime. 

Įėjimas nemokamas.

Vasario 16, penktadienis, 17:30 val. 
Mama Papa Lithuania
1241 Park St, Alameda, CA 94501
.

Vėliau visi drauge vyksime prie San Francisco City Hall, kuri bus apšviesta Lietuvos vėliavos spalvomis! Nepraleiskite šio svarbaus įvykio!

--------------

We kindly invite you to join the American-Lithuanian Community members to celebrate the Centennial of the Restored State of Lithuania at Mama Papa Lithuania restaurant.

We will start the evening by listening to the President of the Republic of Lithuania Dalia Grybauskaite's message to the Lithuanians around the world, followed by a friendly history quiz, and a Lithuanian movie screening. Come celebrate this historical day together! 

The entrance is free.

February 16, Friday,  5:30 pm. 
Mama Papa Lithuania
1241 Park St, Alameda, CA 94501


Later, we will go see the San Francisco City Hall getting lit up in the colors of the Lithuanian flag (6:00-midnight). Do not miss this important event!

100 Metų Atkurtai Lietuvos valstybei | Biggest celebration on the West Coast

Mielieji,

2018 metais, vasario 16 dieną, švęsime 100-ąsias  Lietuvos valstybės atkūrimo metines. Ta proga, Generalinis konsulatas Los Andžele organizuoja iškilmingą ,,Gala” pokylį į kurį yra kviečiami Vakarų pakrantės lietuviai ir jų draugai. Renginys vyks vasario 16 dieną, 18:30 val. istoriniame The Millennium Biltmore viešbutyje, Los Andžele, kuriame lietuvių bendruomenės nariai susitikdavo paminėti ypatingas šventes. Šiame renginyje dalyvaus žymūs JAV politikai, užsienio šalių diplomatai, Lietuvos garbės konsulai, iškilios verslo, Holivudo asmenybės bei svečiai iš Lietuvos. 

Tai istorinė proga ir galimybė susitikti visiems Vakarų pakrantės lietuviams ir pasidžiaugti Lietuvos ir jos žmonių pasiekimais. 

Daugiau informacijos: https://vakaruvejai.com/renginys/2018-m-vasario-16-d-iskilmingas-vakaras-lithuanias-independence-centennial-gala-los-angeles-ca/

Rezervuoti vietas į renginį galite paskambinę Evelinai Barčkutei generalinio konsulato telefonu 1-424-465-9901

Iki pasimatymo!

---------------

February 16th, 1918 marks the birth of modern Lithuania, a democratic state based on the principles of freedom, equality, and prosperity.

The biggest event celebrating this important date will be the Gala evening on February 16th, 6:30 PM, organized by the Consulate General of Lithuania in Los Angeles. It is the historic opportunity for the West coast Lithuanian American community members and friends to gather together and celebrate centennial achievements of the state, its people and the country's ambitions for the future.

The Gala evening will be held at The Millennium Biltmore Hotel where the Lithuanian American Community has a long tradition of gathering for its most significant celebrations. Evening guests will include members of the diplomatic community in Los Angeles, state and municipal elected representatives, Hollywood stars, prominent businesspeople, special guests from Lithuania.

More info: https://vakaruvejai.com/renginys/2018-m-vasario-16-d-iskilmingas-vakaras-lithuanias-independence-centennial-gala-los-angeles-ca/

You can book your seat by contacting Evelina Barckute 1-424-465-9901 at Lithuanian Consulate General in Los Angeles.

Best regards!

 

gala LA.png