The Night of Ancient Light

BONFIRES.jpg

The Baltic communities of the Bay Area will be joining our friends and families back home who will be lighting bonfires along the Baltic Sea on this day. So we are inviting you to  light a bonfire on the Ocean Beach in San Francisco. Come and join us  on August 25 at 7pm at the entrance number 17th across from the Beach Chalet restaurant in San Francisco. We are bringing the fire, you bring drinks, snacks, and s'mores.

The Baltic Sea is a link between our neighbors, fellow-countrymen and people from all around the Sea.
Now is the time to think about the significance of the Sea. The Sea must be well-kept and protected in order for own sake and for the sake of our descendants.
http://www.ancientlights.eu/en

P.S. If you can't find us, call Birutė at (808) 854-7220

2018 Baltic Picnic Video

Thank you to everyone who made the 2018 Baltic picnic such a success! It would not have been possible without support from all of our three communities, the Lithuanians, Latvians, and Estonians. We hope you all had a great time. 

You might have noticed us filming and taking photos during the event. We wanted to capture and share our celebration in honor of this year's special centennial anniversary. And now, you can all see the results in the link below! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hAdwu20WfWw&feature=youtu.be

We hope it was worth the wait. Please share this with your friends and family, so they can see just how much fun being a part of the Bay Area Baltic community can be!

 

We also want to give an extra special thank you for their hard work: 

our photographer Jurgita Mažeika -- www.jurgitaphotography.net

our videographer and editor Michael Shaw -- www.michaelashaw.com

our event planners: Mai-Liis Bartling, Linnea Bartling, Tõnu Viitas, Una Veilande, Andris Hincenbergs, Mārtiņš Andersons, Eduard Nuciuliak, Simas Rudys, Jolanta Norbutaitė, Julius Narkus. 

our organizers and producers: Jess Turnbull & Birutė Gedrimaitė

and the visiting violonists Võlukeeled - Magic Strings -- facebook.com/VolukeeledMagicStrings

 

We hope to see you at future community events! Your friends,

The SF & Bay Area Lithuanians

http://sflithuanians.com/

The Northern California Latvian Association

https://zklb.wordpress.com

Eesti by the Bay

http://eestibythebay.org

LAC Board of Directors Election

kuda-07367.jpg

[LT]

JAV LB Tarybos Rinkimai

Jau septintą dešimtmetį skaičiuojanti JAV Lietuvių Bendruomenė yra vienintelė organizacija, vienijanti visus Amerikoje gyvenančius lietuvius ir jų šeimų narius. JAV LB veikla yra be galo įvairi: remia lituanistines mokyklas, organizuoja kultūrinius renginius, dainų ir šokių šventes, sporto turnyrus, mokslo simpoziumus, atstovauja Amerikos lietuviams Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje. Taryba yra svarbiausias JAV LB padalinys, nustatantis organizacijos veiklos kryptį bei būdus. Todėl šie rinkimai yra ypatingai svarbūs JAV gyvenantiems lietuviams ir juose išrinktų kandidatų sprendimai darys įtaką visoms Amerikos lietuvių bendruomenėms.

Balsavimas rinkiminėse apylinkėse (asmeniškai)

Šių metų Balandžio 12 d. nuo 9:30 am iki 12 pm  kviečiame atvykti balsuoti asmeniškai. Balsavimas vyks šeštadieninėje San Francisko lituanistinėje mokykloje Genys adresu  19806 Wisteria St Castro Valley, CA 94546

Kas gali Tarybos rinkimuose balsuoti?

Tarybos rinkimuose gali balsuoti LB nariai sulaukę 18-likos metų.  JAV Lietuvių Bendruomenės nariais gali būti JAV gyvenantys lietuviai, mišrių šeimų ne lietuvių kilmės sutuoktiniai ir tokių šeimų palikuonys.

Kandidatų sąrašas

Balsuoti galima tik už tuos kandidatus, kurie pateikė kandidatūrą balsuotojo apygardoje. Kandidatų sąrašą ir aprašymus galite rasti rinkimų svetainės kandidatų sąrašo puslapyje.

http://tarybosrinkimai2018.com/kandidatai/vakaru-apygarda-rajonas-1/

[EN]

LAC Board of Directors Election

For seven decades, the Lithuanian American Community (LAC) has been the only organization that unites all Lithuanians living in the US and their family members. Activities of the LAC range: from Lithuanian schools, to organizing cultural events, song and dance festivals, sporting events, and educational symposiums, all representing American Lithuanians in the World Lithuanian Community. The Board of Directors is the main unit of LAC that sets and determines the direction of the organization. Therefore, these elections are very important for all Lithuanians in the US.

Voting in Person

You are invited to vote in person. Elections will be held on May 12 from 9:30 am to 12 pm. at Saturday School Genys 19806 Wisteria St Castro Valley, CA 94546

Who can vote in the election?

All Lithuanians, Americans of Lithuanian descent, and non-Lithuanian spouses (18+) may vote for the Board of Directors.

Candidate List

You can vote only for those candidates who have been nominated in your district. The list of candidates and their bios can be found on the Candidates Page.

http://tarybosrinkimai2018.com/kandidatai/vakaru-apygarda-rajonas-1

#MissionSiberia18 #ApplicationInEnglish

#MissionSiberia18 #ApplicationInEnglish

Nesvarbu, kiek kilometrų tave skiria nuo Lietuvos - svarbu, kaip labai nori prisiliesti ir išsaugoti šios šalies, o kartu ir savo istoriją! Anketą kviečiame pildyti ne vien lietuvių, bet ir anglų kalba čia: http://www.misijasibiras.lt/en/, o atrinkti kandidatai, gyvenantys ne Lietuvoje, bus pakviesti į antrą atrankos etapą – pokalbį internetu. Kliūčių tapti ekspedicijos dalimi nėra!

EN ⤵️

You have the possibility to apply for #MissionSiberia18 even if you are far away from Lithuania! You can find application form in English here:http://www.misijasibiras.lt/en/. Those selected participans who live outside Lithuania will be asked to have an online interview.

31562068_10156188372766236_4885131936030261248_o.jpg

Lituanistinės mokyklos GENYS registracija 2018/2019 mokslo metams

30052472_3290363617646250_8528128648634811735_o.jpg

Lituanistinė mokykla GENYS jau pradėjo registruoti vaikus, norinčius mokytis 2018/2019 mokslo metais.

* Mokyklos adresas: 19806 Wisteria St, Castro Valley

* Mokslo metų trukmė: 2018 m. rugsėjis - 2019 m. gegužė.

* Pamokos vyksta šeštadieniais 9:30 – 13:30 val;

* 4-5 metų vaikams pamokos vyksta šeštadieniais 9:30 – 13:00 val.

* Amžius: Priimame vaikus nuo 4 metų;

* Registracija: Registracija vyksta iki gegužės 30 d. Norėdami užsiregistruoti rašykite Neringai email'u neringaw9@gmail.com

* Daugiau informacijos apie mokyklos veiklą galite rasti www.sfgenys.lt

 Gegužės 19 d. 11 val. ryte mokyklos bendruomenė kviečia visus, didelius ir mažus, į atvyrų durų dieną ir mokslo metų pabaigos šventę.

Lituanistinė mokykla GENYS ieško mokytojų, norinčių dirbti mokykloje 2018/2019 mokslo metais kiekvieną arba kas antrą šeštadienį. Jei susidomėjote, prašome rašyti Neringai el. paštu: neringaw9@gmail.com 

Lithuanian school GENYS has started the registration process for 2018/2019 school year.

* School Location: 19806 Wisteria St, Castro Valley

* Time: September through May on Saturdays 9.30 am – 1.30 pm.

* 4-5 year old – Saturdays 9.30 am – 1 pm.

* Age: kids 4 years old and older.

* Registration: Please register before May 30th by email neringaw9@gmail.com

 May 19th., 11 am. Lithuanian school Genys will have open house and the end of the year celebration. Hope to see you there!

Lithuanian school GENYS is looking for teachers for 2018/2019 school year starting this fall to teach classes every or every other Saturday. Please contact Neringa if interested by email neringaw9@gmail.com