Lituanistinė mokykla Genys įkurta 2006 metais.  Joje priimami vaikai nuo 4 metų. Mokykloje mokomasi ne tik lietuvių kalbos, skaitymo, rašymo, bet ir istorijos, geografijos, tautinių šokių ir dainų, bei etnografijos.

Mokyklos tikslas – sukurti lietuvių išeivių vaikams aplinką, kurioje jie galėtų daugiau sužinoti apie Lietuvą, mokytis kalbos, gilinti žinias apie Lietuvos papročius, tradicijas, istoriją ir siekti būti lietuviais.

Mūsų mokyklos bendruomenė yra be galo gyva ir labai entuziastinga veiklių mokytojų ir žavaus tėvų komiteto dėka. Mūsų didžiausias turtas yra nerealiai nuostabios ir atsidavusios mokytojos, kurios aukoja savo laiką ir dalina vertingas žinias ateities kartoms. Moksleiviai į mokykla renkasi su dideliu džiaugsmu ir mielai dalyvauja mokyklos bei lietuvių bendruomenės renginiuose.

Mokykloje taip pat yra suaugusiųjų klasė. Kviečiame prisijungti visus norinčius prie mūsų mokyklos bendruomenės. 

Mokyklos direktorė: Neringa Willis (agnire17@yahoo.com) Mokyklos adresas: 19806 Wisteria St, Castro Valley, CA 94546, USA Pamokos vyksta šeštadieniais.

Daugiau informacijos GENYS WEBSITE

Lithuanain Saturday School "Genys" was established in 2006. Students learn the spoken and written Lithuanian language, get exposed to Lithuanian history, geography and culture. There is also a separate adult class for those who want to learn or polish their lithuanian. The goal of the school is to create an environment for the children of lithuanian expatriats where they could learn more about Lithuania, learn the language, traditions and history. 

Head of the School: Neringa Willis (agnire17@yahoo.com) Location: 19806 Wisteria St, Castro Valley, CA 94546, USA

For the latest up to date information, check out GENYS WEBSITE