Šiaulių Rotariečiai lankėsi Šiaurinėje Kalifornijoje

Pirmadienį gegužio 3 d., vėlai naktį į San Francisco oro uostą atvyko aštuoni Šiaulių Rotary klubo nariai:   prezidentas Dr. Robertas  Mikalauskas,  Stasys Karitonas,  Artūras Radavičius,  Valdas Sutkus,  Kęstutis Petraitis su žmona Gražina ir Remigijus Mažeika su žmona Sigute.  Juos pasitiko inž. Vytautas Šliūpas.

 

Antradienį svečiai dalyvavo iškilminguose pietuose surengtuose Millbrae Rotary klube, Golden Hills Country Club patalpose.  Svečiai ir namiškiai apsikeitė dovanomis, Millbrae meras Paul Sato įteikė sveikinimo pažymėjimus, buvo parodytos skaidrės iš Šiaulių miesto gyvenimo ir vaizdais.  Kęstutis Petraitis visus užkvietė į 2012 metais Šiauliuose  ruošiamą 5-tąją TAFISA sporto olimpiadą.  Šiaulių Apskrities Viršininko Rimunto Domarko įgaliotas Dr. Mikalauskas prisegė inž. V.Šliūpui medalį – Garbės Ženklą, “Už Nuopelnus Šiaulių Apskričiai”.

 

Tuojau po pietų svečiai ir namiškiai trimis mašinomis išvyko į San Francisco “ChinaTown” muziejų ir pasivaikščiojimą po kinietiškąjį miestą kuris yra didžiausias Amerikoje..  Vieną iš  mašinų vairavo pats Millbrae miesto meras.

 

Sekanti diena, trečiadienis, buvo skirta susipažinimui su San Francisco apylinkės lietuviais.  Pusdienį svečiai gražių lietuvaičių (Viktorijos Keleckytes, Dalios Terleckaitės, Aistės Skarzinskaitės Brackley, John Chiles ir Ted Shapas su zmona Barbara) buvo važinėjami parodant San Francisco miestą ir apylinkių  įžymybes.  Vakare Lietuvių Bendruomenė (SFLB vadovai Diana Plačiakienė, Dalia Grybinas ir Algis Ratnikas) Vytauto ir Vandos Šliūpų namuose surengė susipažinimo vakaronę.  Be panašios programos kaip ir antradienį  visiems atvykusiems buvo parodytas PowerPoint apie Auksučių parodomajį ir mokomąjį ūkį netoli Kuršėnų, kurį abu Rotary klubai remia. Kalifornijos universiteto Profesorius Calvin Qualset atsakinėjo į iškeltus klausimus.  Dalyvavo apie 40 žmonių, nuoširdžiai bendravo ir dar ilgai nenorėjo skirstytis.

 

Ketvirtadienį, Lietuvos Garbės Konsulas Denis Garrison, pasiėmė iš Millwood Inn viešbučio keliauninkus, nusivežė į kitą pusę didžiulės San Francisco įlankos ir savo Rotary klube, San Ramon mieste, iškėlė atsisveikinimo pietus.  Po to svečiai, labai patenkinti savo trijų dienų viešnage, išskrido į Long Beach,  Las Vegas ir toliau į lietuviškąją Čikagą.

 

Dalyvis