Spektaklis “JIS IR JI”

Kamerinis spektaklis pagal rašytojo Jono Biliūno (1879-1907) ir jo žmonos Julijos

Janulaitytės-Biliūnienės (1880-1978) laiškus ir kūrybą

Scenarijaus autorė ir režisierė - BIRUTĖ MAR

Atlieka: aktoriai Birutė Mar ir Aleksas Kazanavičius

Dalyvauja smuikininkas Sigitas Rubis

Pjesę-spektaklį inspiravo rašytojo J.Biliūno žmonos Julijos Janulaitytės- Biliūnienės prisiminimai, taip pat Jono Biliūno ir Julijos atvirlaiškiai, siųsti vienas kitam iš Charkovo, Anykščių, Leipcigo, Berlyno, Ciuricho, Zakopanės. Beveik prieš šimtmetį, vos kelis metus tetrukusi Julijos ir J.Biliūno meilės istorija dabar išties primena romantišką Romeo ir Džiuljetos istoriją...

„Jiedu abu ilgus metus gyveno toli nuo vienas kito; jiedu nei vienas ilgus metus nežinojo apie kitas kitą, kad abu kartu gyvena pasauly. Pagaliau jiedu susitiko... Abudu nustebo vienas kitą pamatę; abiejų vienu akies mirksniu sudrebėjo širdys krūtinėse; jiedviem rodėsi, kad jie seniai pasižįsta, kad jie jau yra vienas kitą matę. Ir jiedu padavė vienas antram ranką...“

/Jonas Biliūnas „Jis ir ji“/