Laiskas nuo bendruomenes vadoves Dianos Placiakienes

Sveiki, Įsibėgėja 2014, daug kam kyla klausimų, kas toliau, kas stos už San Francisco bendruomenės vairo. Kas dar nežino, 2013 spalio mėn. pasakiau, kad savo 4 metų vadovavimą bendruomenei baigiu 2013 gruodžio mėn. Prasidėjo kovas, o naujo vadovo/ valdybos dar neturim.

Smagu, kad daug klausinėja, bėda- vieni į kitus rodom, bet niekas nesisiūlo. Kai pati pasisiūliau ir pradėjau vadovauti prieš 4 metus, mano pagrindiniai tikslai buvo suaktyvinti bendruomenės veiklą ir “ išsiauginti” pasekėjus. Pirma dalis daugiau ar mažiau pavyko, antra –deja, ne.

Klausimas, ar reikalinga tokia veikla, ar ne, vargu ar kyla. Paskutiniu metu užtenka paskelbti renginuką ir žmonės susirenka. Prisimenu, prieš 4 metus vos ne kiekvieną asmeniškai tekdavo kviesti, ilgai įkalbinėti, kai kas tikriausiai net neatsiliepdavo i mano skambučius, emailus- “atstok, maždaug, mums tų renginių, lietuvių ir taip per akis.” Žinia, puikioj kultūriniu požiūriu vietoj gyvenam, pasiūlos tikrai netrūksta.

Kaip ir visame kame- jei nepasiduodi per greit, kartais nuoskaudas “ praryji” ar vyno taure “nuplauni”, rezultatai ateina. Žmonės išsijudino, susidomėjo, ateina. Tuo pačiu atsirado supratimas, kad kiek mokėsi, tiek ir gausi, arba tiesiog pagarba kokybei. Pvz., kai praėjusiais metais pradėjom planuoti Rudens Balių, beveik $12,000 kainuojantis renginys atrodė tiesiog utopija. Kaip pritraukti bent 140 žmonių, kurie norėtų mokėti $65 ir daugiau? Buvom pasiruošę “praryti” $3,000 nuostolį, jei ką. Susirinko apie 200 žmonių, kai kurie ir po $80 už bilietą susimokėjo. Ne tik padengėm visas išlaidas, bet dar papildėm banko sąskaitą.

Beje, kalbant apie finansus, 2013 pradėjom su $ 9,161.04, baigem : : $11,420.90 Bendros 2013 pajamos : $22,165.54, Bendros 2013 išlaidos : $19,902.68.

Vadinasi, reikia, vadinasi, važiuoja. Per 4 metus pavyko padėti gana stabilius pamatus ir griovio kasti jau neteks. Tereikia tęsti, kas sukurta. Ko gero per ilgai užsisėdejau ( San Francisco bendruomenės veikloje dalyvauju nuo 2007 metų- iš pradžių kaip renginių organizatorė, o vėliau- vadovė) ir galbūt susidarė įspūdis, kad tai - “ for life”. Kaip ir kiekvienam darbe, kažkada ateina laikas padėti tašką. Buvo nepaprastai naudinga patirtis – išsiplėtė mano kontaktų ratas. Beje, būtent šios veiklos ir kontaktų dėka buvau rekomenduota į poziciją, apie kurią seniai svajojau- dirbti su Lietuvos verslu ir padėti įeiti į JAV rinką. Mano visuomeninės veiklos dėka patekau į Global Lithuanian Leaders 2013 nominuotų sąrašą - http://gllawards.lt/awards-2013/ Dažnai mums, ypač mano kartai, užaugusiai Lietuvoje, atrodo, kad visuomeninė veikla yra tuščias laiko švaistymas, bet aš galiu drąsiai pasakyt, kad būtent ši veikla man atvėrė labai daug durų. Be to teko susipažinti/ bendrauti su nepaprastai įdomiais žmonėmis, o tokios patirtys neįkainuojamai praturtina gyvenimą. Nepamirškit, tai ir puiki proga papildyti resume.

Brangieji, neribotų galimybių bendruomenės vadovo krėslas laukia kandidatų, o tuo pačiu ieškom ir naujos valdybos: viceprezidento/ ės bei iždininko/ ės . Buvusi valdyba ( Monika Rimgailaite, Algis Abrutis ir Romanas Zontovičius) pasiruošusi pasidalinti savo patirtimi ir pagalba su naujais nariais. Jei galit skirti bent porą val/ mėn., norit pagilinti lyderystės įgūdžius arba mylit skaičius ir technologiją, arba tiesiog ieškot naujos patirties, norit praplėsti kontaktų ratą, laukiam jūsų. Rašykit man ( dajana_@hotmail.com) arba Monikai ( rimgailaite@yahoo.com) Tuo pačiu ieškom renginių organizatorių tęsti populiariuosius bendruomenės renginius : Nepriklausomybės Minėjimą, Pabaltijo Pikniką, Rudens Balių, Kūčių šventę bei karts nuo karto SF besilankančių lietuvių menininkų koncertus, spektaklius, filmo peržiūras. Mūsų tikslas- turėti organizacinę grupę ( 2-3) kiekvienam renginiui. Renginių organizatoriai viską derins su Valdyba. Labai sudėtinga 3-5 žmonėms “ vežti” visų metų veiklą, bet jei kiekvienas iš jūsų galėtų skirti kelias valandas per metus specifiniam renginiui/ veiklai, ir bendruomenės vežimas lengviau judėtų , ir patys puikiai pasijustumėt, kad prisidedat prie bendro reikalo. Smagu juk duot, ne tik imt, o ypač kitus kritikuot. Karolis Karalevičius, Eglė Juciūtė ir Jonas Laučys sutiko tęsti profesionalų Happy Hour. Karolis yra ir mūsų naujasis webmaster. Ačiū jiems !

Neabejoju, kad visiems rūpi, kad mūsų vietinė lietuviška veikla tęstusi ir klestėtų. Jei visi prisidėsim, tai ir važiuos. O Kiek įdėsim, tiek turėsim. Kviečiu dalyvaut.

 

(ENGLISH)

The new year of 2014 is underway and many of you are asking what’s happening in the Community, who will steer the San Francisco Lithuanian Community organization. For those of you who don’t know yet, last October I said I’m finishing my role as the President in December 2013. It’s fantastic that members show interest and they care, but we need some volunteers to step forward. When I first agreed to head the organization 4 years ago, my 2 major goals were to make our community life more vibrant and to prepare a team for the future. The first goal was fairly well met, but the second was not that easy. The good news is that after 4 years of work we have an active and tight Community. Community members are looking forward to activities and attend them gladly. I recall that four years ago, it was not so easy and we had to urge members by phone and email. But we did not give up and the results speak for themselves. We easily attract 100 + attendees for our major events. Also, people are starting to value the quality events. For example, when we began to plan the 2013 Fall Ball, it seemed like an impossible dream to put together a $12,000 event. Yet about 200 guests showed up, we covered expenses and even put some money in the bank. Here is the current financial picture: We began 2013 with $9, 161.04 And closed with $11,420.90 Amount received in 2013 : $22,165.54 Expenses: $19,902.68

Our financial position is stable and we just need to keep going forward. I have been involved in the Community since 2007, as the event organizer at first and as the President for the last 4 years. As with any job, at some point you need to stop. I gained a ton of experience as well as many new contacts. My involvement in the Community helped me get a job I’ve dreamed about- to work with Lithuanians businesses and help them enter the U.S. market. My efforts in the community were noticed and recognized by Global Lithuanian Leaders - http://gllawards.lt/awards-2013/ Plus, I had an opportunity to meet incredible people ,which is a priceless experience on its own. Don’t forget- you canyou’re your volunteer work to your resume. It counts. Dear members, we’re looking for candidates for this absolutely wonderful position of the community president, as well as vice-president and treasurer . The previous officers,- Monika Rimgailaite, Algis Abrutis, and Romanas Zontovicius, are prepared to share sheir experience with the new team. If you can give a couple of hours/ month, want to practice your leadership skills, and / or feel comfortable with numbers and technology, looking to expand your contacts - we want you. Write to me (dajana_@hotmail.com) or Monika (rimgailaite@yahoo.com)

We are also seeking people to organize these popular events: the Independence Day, the Baltic Picnic, the Fall Ball, the Kucios celebration and occasional performances by visiting Lithuanian artists. The goal is to get an organizational team for each event that communicates directly with the Board. It’s super hard to get it all going by 3-5 people (what happened in the past) but if most of you contribute few hours/ year for a particular event/ task, it will create a more sustainable model.

Karolis Karalevicius, Jonas Laucys, and Egle Juciute already agreed to continue arranging the professional's Happy Hour. Karolis will help as the new webmaster as well. Many Many thanks to them!

There is no doubt that we are all busy, that we all have the same 24 hours in the day. We all make choices and keeping our Lithuanian Community Life going will benefit us all. If you feel it is important, we invite you to join in.