Čikagos širdyje – akcija Baltijos keliui atminti

Šiais metais rugpjūčio 23 d. minėsime dvi mūsų Valstybės istorijai lemtingas sukaktis. Prieš 75-erius metus du brutaliausi praėjusio amžiaus tironai: Hitleris ir Stalinas, nusprendė pasidalinti Europą ir, išprovokavę Antrąjį pasaulinį karą, sulaužė daugybės milijonų žmonių bei ištisų tautų ir valstybių likimus. Praėjus 50-čiai metų po Molotovo-Ribentropo pakto pasirašymo, 1989 m. trijų okupuotų Baltijos valstybių gyventojai susikibo rankomis į 650 kilometrų ilgio gyvą grandinę – Baltijos kelią, sujungusį Vilnių, Rygą ir Taliną. Tokiu būdu pademonstruota, kad jokia tironija negali sulaužyti žmonių ir valstybių laisvės troškimo. Jei 1939-ųjų rugpjūčio 23-oji simbolizuoja tironijos triumfą, tai ta pati po lygiai 50-ties metų pasauliui liudija gėrio pergalę prieš blogį, tiesos – prieš klastą.

Logo.Pilna data.8.23.14.crop

Dar po ketvirčio amžiaus nuo istorinių 1989-ųjų, Europa vėl stebi revanšistinių jėgų bandymus pasaulį nublokšti atgal į laikus, kai neegzistavo tarptautinė teisė, o pasaulio žemėlapių kontūrai galėjo būti perbraižomi pasitelkus konvencines ir nekonvencines priemones. Ar pasaulio bendruomenė jau užmiršo, kur veda šie grobuoniški eksperimentai?.. Mūsų pareiga visam pasauliui priminti, kad meilė laisvei ir taikai nėra tik eilutė istorijos vadovėliuose, kad ji gyvena visų mūsų širdyse.

Mieli lietuviai, š. m. rugpjūčio 23 d., šeštadienį, 3:00 val. popiet susirinkime Čikagos Daley Plaza aikštėje (50 W Washington St., Chicago, IL 60602) kartu su mūsų broliais latviais, estais, amerikiečiais, ukrainiečiais bei kitų demokratiją mylinčių tautų atstovais ir dalyvaukime akcijoje „Embrace Freedom the Baltic Way“. Minėdami istorines sukaktis, parodykime visiems, kad laisvės dvasia gyva, o mes neabejingi nerimą keliantiems dabarties įvykiams.

Šia ypatinga proga Čikagoje koncertuos svečias iš Lietuvos, vienas ryškiausių dainuojančios revoliucijos simbolių, grupės „Antis“ lyderis Algirdas Kaušpėdas, latvių muzikantas ir dainininkas, menantis išsilaisvinimo laikus, Armands Birkens, estų dainininkėKristi Roosmaa, o taip pat choras „Dainava“, latvių mišrus choras, tautinių šokių grupės „Suktinis“ bei studijos „DanceDuo“ šokėjai ir kiti. Svarbiausią renginio akimirką, prisimindami Baltijos kelią bei skambant legendinei dainai „Bunda jau Baltija“, susikibsime rankomis, taip pademonstruodami visų laisvę ir nepriklausomybę branginančių žmonių bei tautų vienybę.

Renginio dieną taip pat bus atidaryta ir Richard M. Daley centro fojė pristatoma Balzeko lietuvių kultūros muziejaus ir partnerių rengiama paroda apie Antrojo pasaulinio karo politinius pabėgėlius iš Baltijos kraštų “No Home To Go To. The Story of Baltic Displaced Persons”, liudijanti Molotovo-Ribentropo pakto pasekmes.

Akciją rengia LR Generalinis konsulatas Čikagoje, JAV Lietuvių Bendruomenė, Latvijos ir Estijos garbės konsulai bei bendruomenės, Balzeko lietuvių kultūros muziejus. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvių Fondas, rėmėjai: JAV Lietuvių Bendruomenė, LR Užsienio reikalų ministerija, latvių ir estų bendruomenės. 

LR Generalinio konsulato Čikagoje informacija