Pusryčiai su Daiva Naravaite

Gyvenant Bay Area netenka skųstis įdomių svečių trūkumu. Spalio 7 d. bendruomenės nariai susirinko susipažinti su Daiva Naravaite - Global Lithuanian Leaders tinklo ir Alpina Search agentūros bendra įkūrėja, taip pat prisidėjusia prie Pasaulio Lietuvių Ekonomikos forumo organizavimo.  

Pasaulio lietuvių verslo tinklai auga ir plečiasi - kas metus vyskta Pasaulio Lietuvių Ekonomikos forumas, veikia Sičio Londono klubas Londone ir Lithuanian Wall Street klubai, veiklą plečia GLL organizacija.

Susitikimas su Daiva, žmogumi prisidėjusiu prie PLEF ir GLL įkūrimo, buvo ne tik įdomus bet ir naudingas. Į Bay Area atvykstant daugiau verslą ar karjerą plėtojančių žmonių, lietuvių bendradarbiavimas, kontaktų ir žinių pasidalijimas tampa vis labiau aktualesnis. Semdamiesi Daivos patirties atradome kelias galimybes Lietuvių San Francisko bendruomenei.

Pirmiausiai, D. Naravaitė pritarė V. Juciko įžvalgai, kad vien neformalios pažintys, renginiai ir laisvalakio bendravimas kuria naujas galimybes. Visgi nereikia pamiršti egzistuojančių verslo tinklų bei programų. Daiva paragino dalyvauti GLL vykdomose verslo konsultavimo bei studentų mentorystės programose.

Taip pat, iškilus idėjai apie lietuvių kontaktų tinklo plėtrą kaimyninių Baltijos šalių bendruomenių dėka, iš Daivos išgirdome kad ši kryptis pasitvirtino jau ne kartą. Organizuodami bendrus verslo bei tradicinius renginius su Baltijos ir šiaurės kaimynais sukurtume naujas galimybes bendruomenės nariams.

Galiausiai, aptarėmė galimybę keliaujant po įvairias šalis naudotis Global Lithuanian Leaders tinklu kūriant naujas pažintis su kituose miestuose ir šalyse gyvenančiais lietuviais. Daiva Naravaitė rekomendavo Bay Area lietuviams siekiant naudingų kontaktų svetur, kreiptis į GLL organizaciją.