Gegužės 1 - 15, 2015 JAV LB Tarybos rinkimai

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO RINKIMŲ KOMISIJA LITHUANIAN-AMERICAN COMMUNITY NATIONAL ELECTION COMMITTEE 10 Christopher St Apt 7E, New York, NY 10014, USA info@rinkimai2015.us | +1 (412) 596-2969 www.rinkimai2015.us

2014 m. gruodžio 10 d.

JAV Lietuvių Bendruomenės nariams

Mieli JAV Lietuvių Bendruomenės nariai,

Džiaugiamės, kad didžiąsias metų šventes minite kartu, savo bendruomenės rate. Linkime Jums ir Jūsų bendruomenei džiaugsmo, santarvės, pagarbos ir atjautos vienas kitam. Norime pranešti, kad 2015-ieji JAV Lietuvių Bendruomenei, o tuo pačiu - ir Jūsų apylinkei, bus ypatingi metai: gegužės 1 - 15 dienomis visi kartu rinksime JAV LB Tarybą. JAV Lietuvių Bendruomenė yra didžiausia Amerikos lietuvius ir jų šeimų narius vie- nijanti organizacija, o Taryba - svarbiausias jos padalinys, administruojantis ir puo- selėjantis visą organizacijos veiklą: kultūrinius renginius, švietimą, sporto turnyrus, šokių bei dainų šventes, mokslo simpoziumus, archyvus ir t.t. Todėl kviečiame visus, norinčius ženkliai prisidėti prie mūsų visų Lietuvių Bendruomenės gerovės, kandida- tuoti į Tarybą, o vėliau - aktyviai balsuoti rinkimuose.

Išsamią informaciją apie vyksiančius rinkimus, kandidatus bei balsavimo būdus rasite interneto svetainėje www.rinkimai2015.us. Dėl papildomos informacijos taip pat galite kreiptis į Jūsų apylinkės ar apygardos rinkimų komisijas. Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 2015-ųjų! JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto Rinkimų komisija

[embed]https://www.sflithuanians.com/main/wp-content/uploads/2014/12/kaledinis_pranesimas.pdf[/embed]