Šiaurės Amerikos ateitininkų susirinkimas

Šiaurės Amerikos ateitininkai kviečia į narių susirinkimą 2015 metų birželio mėnesio 6 dieną.

8:00 - 9:00 Šventos mišios palaiminto Jurgio Matulaičio bažnyčioje 9:00 - 9:30 Kavutė ateitininkų namuose 9:30 - 12:00 Formali programos dalis 12:00 - 14:00  Vaišės ir neformalios diskusijos

Be kitų diskusijų ir pranešimų, programoje numatomos:

  • ŠAA tarybos, ŠAA valdybos ir sąjungų valdybų metinės ataskaitos;
  • naujo ŠAA įstato projekto pristatymas;
  • naujų ŠAA tarybos bei revizijos komisijos narių rinkimai.

Formalioje programos dalyje vyks metinis Šiaurės Amerikos ateitininkų narių susirinkimas. Planuojama tiesioginė video - konferencija, kurioje internetu galės dalyvauti ateitininkai iš kitų Šiaurės Amerikos vietovių. Kviečiami visi ateitininkai ir jiems prijaučiantys. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis į ŠAA tarybos pirmininką, Dr. Tomą Girnių tomasgirnius@gmail.com

Norėdami peržiūrėti kvietimą, spustelėkite ČIA.