Apklausa 14 - 29 metų bendruomenės nariams

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama Regioninės jaunimo politikos stiprinimo 2015–2017 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. A1-11 „Dėl Regioninės jaunimo politikos stiprinimo 2015–2017 metų veiksmų plano patvirtinimo“, organizuoja apklausą, kuria siekiama išsiaiškinti, kas motyvuotų užsienyje gyvenančius jaunus žmones (14–29 m.) grįžti gyventi į Lietuvą, pasilikti čia dirbti ir mokytis. Norėtume atkreipti dėmesį, kad klausimynas skirtas tik 14–29 metų amžiaus asmenims. Norėdami pradėti apklausą spustelėkite ČIA.

Viliamasi, jog anketinės apklausos metu gauti duomenys padės geriau suprasti užsienyje gyvenančių jaunų žmonių situaciją, pažinti jų poreikius, požiūrį bei atrasti priemones, reikalingas grįžtamajai jaunimo migracijai paskatinti.

Anketinė apklausa yra anoniminė, parengta laikantis tyrimo etikos principų, respondentų atsakymai konfidencialūs, o gauti duomenys bus naudojami tik statistiniams apibendrinimams. Apklausa vykdoma iki š. m. rugsėjo 21 d.