Naujai išrinkta JAV LB Taryba pradeda veiklą

AidaSakalauskaite
AidaSakalauskaite

San Francisco atstovės JAV LB taryboje Diana Plačiakienė ir Aida Sakalauskaitė išvyksta i savo pirmą Lietuvių Bendruomenės Sesiją Cleveland, OH vykdyti nustatytu programų. Aida Sakalauskaitė, vokiečių kalbos profesorė ir lietuviškos šeštadieninės mokyklos pavaduotoja, tikisi suburti bendraminčių grupę kuri paruoštų bendrojo lavinimo lietuvių kalbos egzaminą Amerikos lietuvių mokykloms, kurio egzistavimas būtų pripažintas amerikietiškose bendrojo lavinimo mokyklose. Ilgas kelias, bet įmanomas.

noname-2

 

 

 

 

 

Diana Plačiakienė tikisi suaktyvinti komunikaciją tarp JAV lietuvių profesionalų ir verslo atstovų bei sukurti internetine verslo direktoriją, kurioje būtų galima rasti informacija apie visus JAV lietuvių verslus bei profesionalias paslaugas.

Linkime Sekmės!