Naujoji Valdyba. New SF Lithuanian Board

Mieli San Francisko lietuviai,

Mums yra didžiulė garbė perimti San Francisko lietuvių bendruomenės valdybos "vairą". Naująją komandą sudaro skirtingas profesijas ir patirtis turintys profesionalai, kurių bendras tikslas - sustiprinti ir puoselėti lietuvybę Šiaurės Kalifornijoje. Mes tikime, kad su Jūsų palaikymu ir entuziazmu sėkmingai tęsime pradėtus darbus ir vystysime svarbiausius bendruomenės tikslus:

1. Palaikyti lietuviškas tradicijas ir renginius.
2. Garsinti Lietuvos vardą.
3. Sėkmingai bendradarbiauti su mokykla "Genys".
4. Vystyti profesionalų santykius.

~ ENGLISH ~

We're extremely excited to join the San Francisco Lithuanian Community Board. We believe that with your support and enthusiasm we'll continue the splending job in serving our community. The Board's mission and main goals are the following: 

1. Continue community's traditions and successful events.
2. Increase awareness of Lithuania. 
3. Successfully collaborate with Lithuanian Saturday School "Genys". 
4. Connect professionals.

----------------------------------------------

Susipažinkime // Please meet our team:

Eduardas Nuculiak – San Francisco bendruomenės prezidentas // Community President

[LT] Gimė ir augo Vilniuje. Baigęs kelias pakopas mokslų Vilniaus Gedimino technikos universitete informacinių technologijų ir vadybos srityje, sėkmingai kilo karjeros laiptais Lietuvos valstybės tarnyboje.  Pritrūkęs iššūkių, 2015 m. su šeima persikėlė į Silicio Slėnio sostinę San Chosė. Apšilęs kojas saulėtoje Kalifornijoje ir pasiilgęs lietuviškų saldumynų laisvalaikiu susimeistravo šakočių kepimo įrangą ir džiugino ne tik lietuvių, bet ir kitų bendruomenių atstovus lietuviškais „raguoliais“. Šiuo metu Eduardas toliau semiasi profesinės patirties vienoje didžiausių JAV įmonių bei prisidėdamas prie Silicio slėnio bei Lietuvos startuolių ekosistemos vystymo.
Svajoja apie šunį ir dvigubos pilietybės Lietuvoje įteisinimą. Jis mano, kad kaip ir bet kuri komanda, bendruomenė gali pasiekti savo tikslus tik būdama vieninga ir susitelkusi.

----------------------------------------------

[EN] Eduard grew up in Vilnius. After obtaining degrees in informatics engineering and business management, he made a successful career in Lithuanian governmental institutions. Thirsty for new challenges, Eduard and his family moved to San Jose, CA in 2015. One day he missed traditional Lithuanian baked “tree cakes” and started baking Lithuanian Tree Cakes for Lithuanian and US communities in the Bay Area. Now Eduard is continuing his professional engineering career in one of the largest Bay Area IT companies and participating in both US and Lithuanian startup ecosystem.

Eduard dreams of having a dog and a dual Lithuanian citizenship. He strongly believes that San Francisco Lithuanian community can reach its goals only if it’s united and aligned.

 

Birutė Gedrimaitė – San Francisco bendruomenės sekretorė // Secretary

[LT] Kilusi iš Žemaitijos. Lietuvė, ir tuo didžiuojasi! Jaunimo mainų ir ERASMUS programų dėka ji galėjo ne tik atstovauti savo šaliai, studijuoti, tačiau taip pat dirbti su vaikais. Tai padėjo ,,pamatus” jos pedagoginei karjerai. Baigusi psichologijos bakalauro studijas, persikėlė gyventi į Havajus, kur dirbo pagal Montessori programą bei mokėsi somatinės terapijos meno. Vėliau tęsė edukacinės psichologijos magistro studijas Lietuvoje bei dirbo Etninės kultūros globos taryboje, tarp įkvepiančių ir atsidavusių savo darbui žmonių.

Šiuo metu Birutė dirba mokytoja, taip pat taiko arklių terapiją, kurios dėka padeda vaikams susidoroti su tam tikrais patiriamais sunkumais, domisi virtualios realybės pritaikymu psichologijoje. Birutė džiaugiasi, kad nuo šiol galės prisidėti prie gausios ir aktyvios San Francisko bendruomenės veiklos.

----------------------------------------------

[EN] Birutė Gedrimaitė recently moved to the Bay Area, having previously split her time between Hawaii and Lithuania. Her commitment to caring for humans from all cultures is displayed in her work with children and her continued education in psychology and healthcare. Her compassion for all the world’s cultures and passion for her own led her to accept a position as the Senior Specialist Secretary of The Council for the Protection of Ethnic Culture of Lithuania, under the Lithuanian Ministry of Culture. With the Council, Birutė worked to keep the Lithuanian heritage alive through both social media and seminars across the country. Here, in the Bay Area, Birutė continues these threads through teaching, therapy, research, and engagement with the San Francisco Lithuanian Community.

 

Julius Narkus – San Francisco bendruomenės iždininkas // Treasurer

[LT] Užaugęs Kaune, praleido pastaruosius septynis metus mokydamasis ir dirbdamas Anglijoje, Australijoje ir Amerikoje. Buvęs Notingemo Universiteto lietuvių bendruomenės prezidentas, kasmetiniu tapusio Jungtinės Karalystės (JK) Lietuvių Studentų Krepšinio turnyro įkūrėjas, JK Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdybos narys, Julius mėgsta lietuviškas tradicijas ir kultūrą. Po dešimties metų Kauno Berniukų chore “Varpelis”, Julius eilę metų šoka tautinius šokius ir atstovauja San Francisko šokių grupę “Tiltas”.

Pastaruosius tris metus atlieka augimo ir operacijų vadovo pareigas dirbtinio intelekto startuoliuose marketingo ir sveikatos apsaugos srityse Silicio Slėnyje. Julių galima rasti važinėjantį dviračiu San Franciske, bėgiojantį aplink Golden Gate parką arba rašantį nuotykius savo blog’e.

----------------------------------------------

[EN] Julius Narkus grew up in Kaunas and spent the last seven years in England, Australia and the US. Over those years, Julius has been the president of the Lithuanian Society at Nottingham University, founder of the annual Basketball Tournament for thousands of Lithuanians studying in the UK, and the board member of the Lithuanian Youth Association in the UK. Julius actively participates in Lithuanian cultural life -- he spent 10 years singing in a boys choir “Varpelis” and 4 years dancing folk dances (currently a member of San Francisco “Tiltas”). In his professional life, Julius runs growth and operations in a health care startup in San Mateo. On a casual morning, you can find him cycling in San Francisco, jogging in the Golden Gate park or writing about his adventures in his blog.

 

Jolanta Norbutaitė – San Francisco bendruomenės koordinatorė // Community Coordinator

[LT] Kilusi iš Šiaulių, atvyko į San Franciską mažiau nei prieš metus, bet jau aktyviai įsitraukė į bendruomenės veiklą ir mokytojauja San Francisko šeštadieninėje mokykloje “Genys”. Prieš atvykdama į JAV, dirbo startuoliuose Danijoje ir Ispanijoje. Studijavo kūrybinę komunikaciją ir inovacijų vadybą Lietuvoje, Suomijoje ir Danijoje. Dabar dirba grafikos dizainere Silicio slėnyje. 

----------------------------------------------

[EN] Jolanta Norbutaite arrived in San Francisco less than a year ago and has already become an active member of the community by joining the San Francisco Saturday school "Genys" as a teacher. Before moving to the USA, she had been working at startups in Denmark and Spain. She studied creative communication and innovation management in Lithuania, Finland, and Denmark. Currently, she works as a graphic designer in the Silicon Valley. 

 

Ačiū už pasitikėjimą. Iki pasimatymo! // Thank you for your trust. See you soon!