SF Lituanistinės Mokyklos GENYS Mokinių Registraciją 2019/2020 Mokslo Metams!

genio kvietimas.jpeg

Šeštadienis, kai norisi į mokyklą
 

San Francisko lituanistinė mokykla GENYS pradeda mokinių registraciją 2019/2020 mokslo metams.

Mokykla - tai maža dalelė Lietuvos, kurios aplinkoje išeivių vaikai mokosi lietuvių kalbos, gilinasi į papročius ir tradicijas, išlaiko tautinę tapatybę, bei puoselėja ryšius su Lietuva. Mokykla - tai lietuviška bendruomenė, kurioje jaunoji karta užmezga draugystes trunkančias visą gyvenimą. GENIO mokyklos mokiniai aktyviai dalyvauja ne tik lietuvių bendruomenės veikloje, bet skleidžia lietuvišką žodį ir šoka tautinius šokius dalyvaudami Tarptautiniame Vaikų Festivalyje, Baltijos šalių konferencijoje Stanforde ir Tarptautiniame šokių ir dainų festivalyje. 


Daugiau apie mokyklos veiklą galite rasti mūsų tinklalapyje www.sfgenys.lt
Mokyklos adresas: 19806 Wisteria St. Castro Valley, CA 94546
Mokykloje mokomi vaikainuo 4 iki 14 metų. 
Registracija iki birželio 1 d., daugiau informacijos apie registraciją ir registracijos mokestį rasite elektroninėje registracijos formoje,  čia:
https://forms.gle/rGS3gQR6W8qA5Rvx5
Mokyklos vadovė Neringa Willis neringaw9@gmail.com

[EN]
Saturday when you want to go to school

 

San Francisco Lithuanian school GENYS started registration for 2019/2020 school year.
School is a small part of Lithuania, where expatriate children are learning Lithuanian language, deepen their knowledge in Lithuanian traditions and heritage, keeping their national identity and strengthen their ties with Lithuania. The school is Lithuanian community, where friendships that lasts a lifetime start. GENY’s students participate not only in Lithuanian community events, but introduce their heritage by participating in International Children’s Festivals, Baltic conference in Stanford and Lithuanian dance and song festival.


To learn more about the school, please visit school’s website www.sfgenys.lt 
School’s address:19806 Wisteria St. Castro Valley, CA 94546
The children ages are4 through 14.
Register by June 1st.,more information about registration and fees can be found in registration form, here:
https://forms.gle/rGS3gQR6W8qA5Rvx5
School’s principal: Neringa Willis neringaw9@gmail.com