Lietuvių Fondas Priima stipendijų paraiškas / Lithuanian Foundation Inc Accepting scholarship applications

lf stipendija.jpg

Priimame paraiškas 2019 m. LF stipendijoms gauti

Išsamesnę informaciją apie Lietuvių Fondo stipendijų skyrimo pirmumą, apribojimus, svarstymo ir patvirtinimo eigą, reikalingus dokumentus ir elektroninę paraišką rasite LF tinklapyje.

Registruotis ir pildyti elektroninę paraišką galite iki

2019 m. spalio 1 d.

The Lithuanian Foundation Inc. is accepting 2019 scholarship applications

For a detailed description of the Lithuanian Foundation scholarship priorities, restrictions, review process, application process, recommended steps, required documentation, and the electronic application please refer to the LF website.

The application deadline is

October 1, 2019.