Pokalbis su JAV ambasadoriumi Rolandu Kriščiūnu ir Inga Miliauskiene

Mieli SF Bay Area bendruomenės nariai,

Pristatome retą ir įdomią galimybę. Visus kviečiame į susitikima su ambasadoriumi JAV Rolandu Kriščiūnu, generaliniu konsulu LA Darium Gaidžiu ir Venture Capital Asocijacijos Lietuvoje direktore Inga Miliauskiene.

Priimsime ir susipažinsime su mūsų naujai paskirtu ambasadoriumi JAV p. Rolandu Kriščiūnu. Ponia Miliauskienė pristatys rizikos kapitalo Lietuvoje ir Baltijos šalyse apžvalgą, turėsime laiko privačioje atmosferoje pabendrauti ir aptarti mūsų bendruomenei ir jums asmeniškai aktualius klausimus, susijusius su investicijomis, verslo skatinimu ir politika. Pasidalinsime idejomis.
Renginis bus privatus, taigi kviečiame kiek įmanoma greičiau užsiregistruoti visus norinčius sudalyvauti. Planuojame susitikimą tik 20 vietų patalpoje, kurią gavome. Jei bus daugiau norinąių, keisime lokaciją. Kviečiame nedelsiant RSVP, jei domitės investicijomis, Lietuvos verslo ir politiniais santykiais ar norėtumėte susipažinti su šiais savo srities specialistais.

Kur: San Francisco SOMA arba Financial District. Vyks restorane, kurio adresas bus paskelbtas visiems užsiregistravusiems.
Kada: Vasario 25d, 6vv

RSVP: užpildykite anketą čia 


Dear SF Bay Area community members,

We're excited to announce a unique and interesting opportunity. We're inviting you to meet with Rolandas Kriščiūnas, general consul in LA Darius Gaidys and director of Venture Capital Asociation in Lithuania, Inga Miliauskiene. 

We'll meet and greet our newly appointed ambassador Rolandas Kriščiūnas. Mrs. Miliauskienė will provide a brief overview of VC market in the Baltic countries, and then we'll have a Q&A session. This is an opportunity to discuss relevant questions for our community and your personal interests in European politics, business, and investment world. 

Event will be small and private so we're inviting to sign up below ASAP to accommodate as many of you as possible. We're only planning for about 20 attendees so the gust list will fill up fast. If we get over subscribed, we may have to change the location at the last minute. Please RSVP if you're interested in meeting these experts. 

Where: San Francisco SOMA or Financial District. Most likely will take place a restaurant, location to be announced to those who register.  
When: Thursday, February 25, 6pm

RSVP: please register here

 

"Embrace Freedom the Baltic Way"

Jūsų dėmesiui nuotraukos, LR Generalinio konsulato Čikagoje pranešimas dėl įvykusios ackijos "Embrace Freedom the Baltic Way" Čikagoje ir UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO PADĖKA lietuvių bendruomenėms ir kvietimas toliau dalyvauti kituose Baltijos kelio minėjimo renginiuose bei solidarumo su Ukraina akcijose. 5

Čikagos širdyje tūkstančiais balsų aidėjo „Lietuva, Latvija, Estija!”

            Rugpjūčio 23 d. pliaupiant lietui centrinėje Čikagos miesto aikštėje Daley Plaza įvyko akcija „Embrace Freedom the Baltic Way“, kurios metu po ilgos pertraukos tūkstančiai lietuvių, latvių, estų, ukrainiečių, amerikiečių ir kitų laisvę mylinčių žmonių susikibo rankomis už laisvę ir taiką pasaulyje.

Specialiai šiai progai iš Vašingtono į Čikagą atvyko senatorius Mark Kirk bei kongresmenas John Shimkus, kurių pastarasis susirinkusius tikino: „Penktasis NATO straipsnis galioja! Amerika visuomet gins Baltijos šalis nuo bet kokių grėsmių iš Rytų.“ Akcijoje taip pat dalyvavo Lietuvos bei Latvijos ambasadoriai JAV Žygimantas Pavilionis ir Andris Razāns.

Kalbėdamas renginio dalyviams ambasadorius Ž. Pavilionis daug dėmesio skyrė šiandieninei situacijai Ukrainoje bei jos aktualumą ne tik Europai, bet visam pasauliui: „Šiandien ukrainiečiai kovoja ne tik už savo, bet ir už mūsų, Baltijos šalių bei visos Europos, taip pat ir Rusijos laisvę, tik, deja, ne visi tai supranta. Ukrainiečiai kovoja už tokią Europą, kokia ji turi būti.“ LR Generalinis konsulas Marijus Gudynas pakvietė Baltijos šalių bendruomenes visapusiškai padėti ukrainiečių bendruomenei JAV kovoti už Ukrainos laisvę, kaip kažkada JAV gyvenančios Baltijos šalių bendruomenės padėjo ją iškovoti savo Valstybėms.

7

Šia ypatinga proga Čikagoje koncertavo svečias iš Lietuvos, vienas ryškiausių dainuojančios revoliucijos simbolių, grupės „Antis“ lyderis Algirdas Kaušpėdas, latvių muzikantas ir dainininkas, menantis išsilaisvinimo laikus, Armands Birkens, estų dainininkė Kristi Roosmaa, o taip pat choras „Dainava“, šokių grupės „DanceDuo“, „Laumė“ ir „Suktinis“. Renginio programą vedė aktoriai Audrė Budrys-Nakas ir Kęstutis Nakas. Renginio dalyviai sulaukė ir staigmenos – scenoje dainą atliko ir Ukrainos dainininkė Sofiya Fedyna, kuri savo dainomis palaikė Maidano kovotojų dvasią. Richard M. Daley centro fojė pristatyta Balzeko lietuvių kultūros muziejaus ir partnerių parengta paroda apie Antrojo pasaulinio karo politinius pabėgėlius iš Baltijos kraštų “No Home To Go To. The Story of Baltic Displaced Persons”, liudijanti Molotovo-Ribentropo pakto pasekmes. Tradicinių patiekalų asortimentą siūlė restoranas „Kunigaikščių užeiga“.

Svarbiausią renginio akimirką, prisimindami Baltijos kelią bei skambant legendinei dainai „Bunda jau Baltija“, aikštėje gausiai susirinkę žmonės susikibo rankomis, taip pademonstruodami visų laisvę ir nepriklausomybę branginančių žmonių bei tautų vienybę.

3

Akciją rengė LR Generalinis konsulatas Čikagoje, JAV Lietuvių Bendruomenė, Latvijos ir Estijos garbės konsulai bei bendruomenės, Balzeko lietuvių kultūros muziejus. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvių Fondas, rėmėjai: JAV Lietuvių Bendruomenė, LR Užsienio reikalų ministerija, latvių ir estų bendruomenės. Generalinis konsulatas nuoširdžiai dėkoja visiems, prisidėjusiems prie akcijos surengimo ir sėkmės, ypač Skaistei Bosas, Audrei Budrys-Nakas, Rimai Gungor, Aušrai Jasaitei-Paulauskas, Ramunei Lapas, Sonatai Kazimieraitienei, Jonui Kupriui, Vidai Kuprytei, Dariui Polikaičiui, Loretai Timukienei ir kitiems.

4

PADEKA10537181_10204467153020613_2139651154842386598_o 6 2