Kodėl Vasario 16-toji yra svarbi data?

Mielieji bendruomenės nariai, Labai nuoširdžiai sveikiname visus su Vasario 16-taja! Tai data kuri pažymi aktą pasirašytą prieš 96 metus, ir kuris atkurė Lietuvos nepriklausomybę. Nepriklausomybės kelias nebuvo lengvas.

"Po Nepriklausomybės paskelbimo Lietuvą toliau valdė vokiečiai. Jie reikalavo, kad Lietuvos Taryba paskelbtų amžinąją sąjungą su Vokietija, tačiau, lapkritį Vokietijoje kilus revoliucijai, Lietuva liko neprijungta prie Vokietijos ir Lietuvos nepriklausomybė buvo galutinai pripažinta. Sovietų Rusija nepriklausomybės aktą pripažino 1920 m. liepos 12 d., pasirašydama su atkurta Lietuva Taikos sutartį." (Vikipedija)

Šia proga norėjome pasidalinti idomia istorine video medžiaga.

 

Taip pat perduodame linkejima nuo Lietuvos prezidentes Dalios Grybauskaites vasario 16 -