Premiero A. Kubiliaus ir Delegacijos Priemimas

1/31/2010 sekmadienio vakare vykusios vakarienes pagerbimui Premiero A. Kubilio ir kitu delegacijos nariu:

 

 

 

021 - Dalia Terleckaite, Ambasadorius Audrius Bruzga ir Premieras Andrius Kubilius
017 - Vanda ir Vytautas Sliupai, salia Ilya Laurs, is kaires Aiste Skarzinskaite
013 - Dalia Grybinaite Lee (dabartine SFLB vadove), viduryje sekantysis Lietuvos Ambasadorius USA (nuo birzelio men.) Zygimantas Pavilionis ir Vytautas Sliupas,P.E.
012 - Diana Placiakiene, Amb. Z.Pavilionis ir Marija Ogrydziak (Baltic-American org. valdybos nare)
011 - Dalia Terleckaite ir Premieras  Andrius Kubilius
005 - Gint (Gintaras) Federas, aktyvus SFLB narys.  Jo desineje matosi Algis Ratnikas su zmona Florence Monzasch ir Dalia Grybinaite Lee, is kaires Diana Placiakiene
022 - desineje LR Garbes Konsulas Siaur. Kalifornijoje ir priemimo rengejas Dennis Garrison. 23 - desineje Ministro Pirmininko Patarejas Virginijus Valentinavicius