Birželio Naujienos

Diana Placiakiene Tradicinis Baltijos šalių piknikas jau šį sekmadienį, birželio 12-ą dieną. Tarsi pagal užsakymą, šią savaitę pagaliau pasirodė saulė ir tikimės šilto savaitgalio. Mūsų nenugalimoji “Beat the Estonians” tinklinio komanda, suburta Sauliaus Paulausko, puikiai pasitreniravo ir yra rimtai pasiruošusi šiais metais atsirevanšuoti už praėjusių metų pralaimėjimą prieš kaimynų Estų komandą. Virvės traukimas šį kartą vyks anksčiau, todėl tikimės, kad sunaudoto maisto ir alaus kiekis padės, o ne sutrukdys, visoms komandoms šauniai išbandyti kūno ir dvasios stiprybę. Renginys plečiasi, populiarumas auga, o organizatoriai rimtai suka galvas, kaip čia viską pagerinti. Šiais metais daug naujovių ir patobulinimų – erdvesnė vieta, programa papildyta užsiėmimais mažiems ir dideliems, daug kitų staigmenų. Visų neišduosim, patys pamatysit sekmadienį! Jei kartais neapsisprendėt, dar kartą kviečiam. Tai vienas iš mūsų smagiausių ir populiariausių renginių. Plačiau apie renginį galite pasiskaityti čia.

Jei dalyvavot Nepriklausomybės Minėjime kovo 20-ą dieną, tikriausiai girdėjot, kad šiais metais pradėjo dirbti nauja valdyba. Ačiū Daliai Lee Grybinui, ilgametei bendruomenes pirmininkei, ir Algiui Ratnikui, iždininikui, už puiku darbą mūsų tautiškumo ir kultūros palaikymo ir išsaugojimo labui.

Noriu pristatyti mūsų naują valdybą. Iždininkas - Algis Abrutis, sekretorė - Monika Rimgailaite. Romanas Zontovičius prižiūri ir tobulina mūsų internetinę svetainę. Šauniai talkininkauja Kristina ir Aras Mattis, Agnė Sluckaite, Rita Peck, Julija Vindasius, Andrius Masalkovas. Jei yra norinčių prisijungti – visada prašom. Nepasigailėsit - mūsų komanda tikrai šauni ir … smagi.

Kasmet per Nepriklausomybės Minėjimą renkame metinį bendruomenės nario mokestį. Jei dar nesusimokėjot, prašom siųsti čekius skirtus “SF Lithuanian - American Community”, adresu: Algis Abrutis, 833 Meadow View Dr, San Pablo, CA 94806. Jau galima susimokėti ir per PayPal. Nario mokestis šeimai - $30, asmeniui - $20. Kai moki, visada svarbu žinoti, kaip bus panaudojami pinigai. Visa bendruomenės veikla vyksta savanorių ir surinktų lėsų dėka. Pirmiausia, bendruomenės biudžetas dengia įvairias su renginiais susijusias išlaidas, pvz, patalpų nuomą, garso aparatūrą, maistą, gėrimus, reklaminę medžiagą. Tikriausiai pastebėjote, kad dalis renginių yra arba už dyką, arba už simbolinį mokestį. Pernai suorganizavome jauno lietuvių akordeonisto Martyno Levickio koncertą. Šių metų sausio pabaigoje San Franciske lankesė lietuviško teatro trupė is LA “ Just Millin Around”, o kovo mėnesį pilnutėleje salėje grojo garsus lietuvių pianistas Petras Geniušas. Surinktos lėšos padeda palaikyti tradicinius renginius - Nepriklausomybės Minėjimą, Velykų šventimą, Baltijos šalių pikniką, Kūčias ir Rudens balių. Šiais metais Rudens balius tikrai įvyks. Šiuo metu deriname vakaro programą. Visi pinigai sugrįžta mums patiems, ir kiekvieno iš mūsų indelis yra tikrai svarbus, jei norim, kad mūsų mažytė San Francisco lietuvių respublika gyventų smagiai ir įdomiai.

Bendruomenės biudžetas padeda išlaikyti ir mūsų internetinį tinklalapį. Šiais metais jau padaryta daug patobulinimų - kviečiam susipažinti! Tinklalapio tikslas – informuoti apie tai, kas vyksta, kuo gyvenam. Tuo pačiu labai norisi, kad tai būtų ir mūsų vietinė skelbimų lenta tiems, kas nori reklamuotis, susipažinti, susirasti bendraminčių ar, kai prireikia, prašyti pagalbos. Kviečiame atsiliepti lietuviškų saldumynų kepėjėlius, meistrelius auksarankius, teisininkus, gydytojus, menininkus – visus, kurie norėtų pasidalinti savo talentais, žiniomis, menu ar tiesiog draugyste.

Kviečiame dalyvauti, bendrauti, išsakyti nuomonę ir pageidavimus! Mūsų vietinė lietuviškoji veikla tikrai bus įdomi, prasminga ir reikalinga, jei.... patys ją susikursim. Tegyvuoja ir težydi SF Lietuvių Respublika!

Tikiuosi pamatyti daug lietuviškų veidų šį sekmadienį, birželio 12-ą dieną, Baltijos šalių Piknike!