Naujas lietuvių kalbos žodynas

Mielieji,

Su džiaugsmu norėčiau pristatyti Jums savo septynerių metų darbo vaisių-naujausią JAV išleistą lietuvių kalbos žodyną "Lithuanian-English/English-Lithuanian Practical", kuris pasirodė praėjusių metų pabaigoje. Jį išleido Hippocrene Books, Inc. leidykla Niujorke.

Sudarinėdama žodyną visų pirma galvojau apie savo mokinius ir studentus, tiek pradedančiuosius, besimokančius lietuvių kalbos nuo abėcėlės, tiek beveik laisvai kalbančius, plečiančius žodyną ir tobulinančius kalbą. Lietuvių kalbos įvairiuose lygmenyse mokau jau dvidešimt penkerius metus! Nelengva ta kalba, bet-su pasididžiavimu sakau mokiniams -archaiškiausia gyva indoeuropiečių kalbaKiek daug formų ir galūnių turime įsiminti-tai dažnai ir yra dižiausias sunkumas, besimokant lietuviškai.

Mano žodynas tuo daugiausiai ir gali padėti besimokantiems-pateikiu ne tik "įvadinius" žodžius su daugybe praktinių pavyzdžių, bet ir nurodau pagrindines veiksmažodžių formas, iš kurių padaromos išvestinės, pateikiu veiksmažodžių asmenuotes. Prie linksniuojamų kalbos dalių nurodau galimas gimininių formų galūnės, gimines, laipsnius, įvardžiuotines formas. Kiekvienoje žodyno dalyje yra apie 18,000 įvadinių žodžių. Išsamus įvadas pateikia pagrindinius faktus apie Lietuvą, jos istoriją, kultūrą, geografiją, ekonomiką, valdymą, religiją, ir, žinoma-lietuvių kalbą. Žodynas taip pat supažindina vartotoją su lietuvių kalbos fonetika, kirčiavimo sistema. Gramatinė įvado dalis aprašo daiktavardžio, būdvardžio, skaitvardžio, įvardžio ir veiksmažodžio paradigmas, yra linksniavimo bei asmenavimo lentelės. Trumpai aptarti prielinksniai ir jungtukai. Negaliu nepaminėti ir kruopščiai atrinktų žodynui žodžių, naujausių terminių, šnekamosios kalbos ypatumų bei priimtinų perkeltinės reikšmės posakių, net žargono.

Nuoširdžiai tikiuos, kad žodynas taps naudingu įrankiu mokant ir besimokant lietuvių kalbos. Linkiu visiems kuo geriausios sėkmės!

Su pagarba,

Gaila Narkevičienė (Gailutė Urbonaitė-Narkevičienė)

Bostono lituanistinės mokyklos direktorė,

Žodyno autorė

Žodyną galima įsigyti: http://www.barnesandnoble.com arba http://www.amazon.com, arba Barnes and Noble knygų parduotuvėse.

Screen Shot 2014-06-24 at 11.20.39 PM