Vasaros Stovykla Lietuvoje

Screen Shot 2014-06-24 at 11.39.24 PM L I E T U V O S    T A U T I N I S   O L I M P I N I S    K O M I T E T A S

KAUNO APSKRITIES TARYBA

Į/k 193413859, Muziejaus g.7 Kaunas, LT- 44279, a/s LT18 7300 0100 0226 4003 AB Swedbank

Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių bendruomenės         2014 05 08 Nr.17

pirmininkei   Jurgitai Kekkonen

Dar prieš 25 metus, 1989 m., buvome sumanę iš Baltarusijos nutiesti lietuvių vaikučiams tiltelį į Lietuvos žemelę. Tuo metu dar nelegaliais, t.y. sovietiniais laikais juo pasinaudojo tik keletas vaikučių su to metu į Gervėčius mūsų pasiųsta mokyti lietuvių kalbos ketvirto kurso studente Renata Greimaite. Susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms tik po 25 m., pernai šią mintį atnaujinome. 2013 m. rugsėjo mėn. 20 d. pakvietėme Gervėčių vaikučius į vieno žymiausių prieškario lietuvio krepšininko olimpinio ir Europos čempiono Prano Lubino tėviškę, Lukšius, Šakių rajone. Mes šį kartą į Trikrepšio turnyrą Pranui Lubinui atminti pakvietėme lietuviukus ne tik iš Gervėčių, Punsko, Lietuvos, bet ir delegaciją iš Sankt Peterburgo. Viskas praėjo puikiai ir sklandžiai, todėl nutarėme parengti projektą, kurio tikslas – NUTIESTI LIETUVIŲ VAIKUČIAMS TILTELĮ Į TĖVŲ IR PROSENELIŲ ŽEMELĘ iš įvairių pasaulio valstybių.

Mūsų projektui ne tik pritarė bet ir dalinai materialiai parėmė Lietuvos švietimo ir užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas bei Šakių rajono savivaldybė. Stovykla vyks 2014 m. rugpjūčio 1 – 7 dienomis Lukšiuose, garsiame Zyplių dvare, Šakių rajone. Vaikučiai į šį renginį turėtų atvykti 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki 10 val. į Kaune esantį Lietuvos sporto muziejų (Muziejaus g. 7, Kaunas, tel. Fax. (8-37).22 06 91, 8614 30662, el.p. prmajauskas@yahoo.com).kur prasidėtų jų pažintis su Lietuva ir kelionė į Zyplių dvarą, kur jie gyventų, ruoštųsi egzaminui ,,Kilnaus lietuvaičio“ pasui gauti, Prano Lubino Trikrepšio turnyrui, meno šventei, keliautų po gražiausias Lietuvėlės vietas, susipažintų su Lietuvėlės istorija, kultūra, buitimi, tradicijomis, papročiais, sportuotų, šoktų ir dainuotų. Stovyklos uždarymo metu kiekvienam stovyklos nariui bus įteiktas ne tik Kilnaus lietuvaičio pasas, bet ir video diskas, kuriame bus visą tai ką jis matė, patyrė ir išgyveno dalyvaudamas ir vykdydamas stovyklos programos reikalavimus, su sąlyga, kas jis sugrįžęs jį parodys ne tik šeimai ir artimiesiems, bet ir visai lietuvių bendruomenei.

Mes nuoširdžiai pageidaujame, kad su 7-16 m. amžiaus 3-4 vaikučiais ( tokia numatyta, nežiūrint amžiaus, mergaitės ar berniukai, ar mišri komandos sudėtis ) atvyktų vienas vadovas, kuris naudosis visomis vaikučių teisėmis ( nakvyne, maitinimu, transportu ir pan.) Dar viena, gal kiek ir nemaloni pastaba tai, kad negavus pilno finansavimo, kiekvienam atvykstančiam į stovyklą reikės sumokėti po 150,-Lt mokestį.

Norinčius dalyvauti mūsų stovykloje labai prašytume iki 2014 m. birželio 15 d., atsiųsti paraiškėlę ir savo pagedavimus, nes galėsime priimti tik ribotą vaikučių ir jų vadovų skaičių viso 40 asmenų. Tačiau stovyklos renginiuose dalyvaus nemažas vaikučių, meno saviveiklos ir kitų garbių žmonių skaičius iš visos Lietuvos.

Mes šiuo metu išsiunčiame Jums šį kvietimą ir informaciją, bei ,,Kilnaus lietuvaičio“ paso pavyzdį (2 pavyzdžius, kol kas be rėmelio, prašome pasirinkti vieną iš jų) ir lauksime atsakymo.

Pagarbiai,

LTOK Kauno apskrities tarybos atsakingasis sekretorius                       Lietuvos sporto muziejaus direktorius

Pranas Majauskas