Dešimtoji Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventė

Dear Benefactor, We are reaching out to you as a benefactor of Lithuanian cultural programs. On July 5, 2015, Chicago will host the 10th Lithuanian Song Festival. Over 1500 singers from 25 cities will be performing, among them 500 children and youth singers. It is anticipated that 10 choirs will travel from Lithuania to participate in this event.

Singing and being Lithuanian simply goes hand in hand. Song is a part of our cultural identity and an integral part of every Lithuanian's life.

A richly illustrated program is planned to acquaint the participants and attendees about all facets of the Festival: the singers and their choirs, the detailed history of each choir and an anthology of each song of the Festival repertoire. The Festival not only celebrates the song, but also these singers that foster the Lithuanian musical culture.

Each of us individually has a special opportunity to support the Song Festival by contributing to the printed program of events. Attached you will find all the necessary information for placing an ad or a special greeting. In advance, thank you for supporting this truly unique cultural event.

Your donation is tax deductible to the full extent provided by law.

Thank you for your support!

Kastytis Giedraitis Organizing Committee Chairman

------------------------------------------------

Gerb. rėmėjau,

Mes kreipiamės į Jus, lietuviškų ir kultūrinių renginių rėmėjus. 2015 m. liepos 5 d. Čikagoje vyks Dešimtoji Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventė. Šioje šventėje dalyvaus virš 1500 choristų iš 25 miestų, jų tarpe net 500 vaikų ir jaunųjų choristų. Pramatoma, kad į šią šventę savomis lėšomis žada atvykti net 10 chorų iš Lietuvos.

Daina yra neatskiriama Jūsų, mūsų ir kiekvieno lietuvio gyvenimo dalis.

Šiai progai yra ruošiamas kūrybingai iliustruotas leidinys pristatant dalyvaujančius chorus – jų vadovus ir dainininkus, bei jų istoriją nuo įsikūrimo. Taip pat bus apibudinta pati šventė ir dainų repertuaras.

Nuoširdžiai prašome Jūsų paramos, perkant sveikinimą ar reklamą leidinyje. Prisegta rasite visą svarbią informaciją. Savo parama užtikrinsite Dešimtosios Lietuvių Dainų šventės pasisekimą.

Visos aukos yra nurašomos nuo federalinių mokesčių.

Dėkoju už Jūsų paramą!

Kastytis Giedraitis Organizacinio Komiteto Pirmininkas