JAV LB tarybos rinkimai 2015

Rinkimai jau prasidėjo...Balsuok dabar!

Option 1 Internetu: Jei užsiregistravai balsuoti internetu JAV LB rinkimuose, turėjai gauti email su intstrukcijomis kaip gali balsuoti. Nedelsk, BALSUOK! šiandien! Galima balsuoti daugiau nei už vieną kandidatą. AČIŪ!

BALSUOK / VOTE

Option 2 Asmeniškai: Jei nespėjai užsiregistruoti internetu, tai gali padaryti asmeniškai. Ateik šį šeštadienį LT mokyklą San Francisco, balsuok, ir gauk skanėstą.

Saturday May 9th, 10am-1.30pm St Dominic's Church 2390 Bush st, San Francisco, CA

Daugiau informacijos apie rinkimus skaityk čia or in English more information is here Jei turite klausimų, prašome kreiptis į JAV LB Krašto Rinkimų komisiją adresu info@rinkimai2015.us

Kandidatai

 AidaSakalauskaite

AIDA SAKALAUSKAITĖ

Esu aktyvi San Francisco lietuvių bendruomenės narė daugiau nei 10 metų. Daugiausiai laiko skiriu lituanistinei mokyklai „Genys“, kurią lanko mano vaikai. Organizuoju ir kuruoju visas mokyklos šventes bei renginius už mokyklos ribų, kuriuose mūsų mokiniai dalyvauja. Profesinėje srityje, esu profesorė, baigusi UC Berkeley germanistikos doktorantūros studijas. Dirbu dėstytoja ir mokau vokiečių kalbos, diplominių bei analitinių darbų rašymo technikos. Esu veikli ir darbšti ir be galo entuziastinga.

I am an active member of San Francisco community for more than 10 years. I dedicated my time mainly to the Lithuanian school “Genys”, which my children attend. I organize and overview all school's events not only within our community, but also outside. I am a professor. I received my PH.D. from UC Berkeley. I teach German language, reading and composition, essay writing skills. I dedicated myself to our community. I am active and hard working and very enthusiastic.

noname-2

DIANA PLAČIAKIENĖ

San Francisco Lietuvių bendruomenės veikloje aktyviai dalyvauju nuo 2006 metų. Pradėjau nuo kultūrinių renginių organizavimo, o 2010- 2014 metais buvau bendruomenės pirmininkė. Per 4 mano vadovavimo metus pavyko suaktyvinti bendruomenės veiklą, įtraukti daugiau jaunimo, buvo suburta profesionalų grupė, bendruomenės biudžetas išaugo daugiau nei dvigubai. Profesinėje veikloje dirbu Lietuvos organizacijoje "Versli Lietuva" - esu jos atstovė Kalifornijoje. Taip pat dalyvauju Global Lithuanian Leaders verslo patarėjų programoje.

I have been actively involved in the San Francisco American - Lithuanian Community since 2006. I started by organizing culture related events and in 2010 I have been elected the President. During my lead years the organization has grown in many aspects. I have initiated and coordinated a number of programs. In my professional life, I work for Enterprise Lithuania, a Government Organization for the Economic Development and Export. I am also involved in the Global Lithuanian Leaders program as a business advisor.

BALSUOK / VOTE