Moksleivių ateitininkų sąjungos vasaros stovykla

Moksleivių ateitininkų sąjungos vasaros stovyklos informacija:Registracija prasideda balandžio 6 d.  - www.mesmas.org svetaineje

Ši stovykla yra skirta lietuviškai kalbantiems moksleiviams kurie yra baigę 8-tą klasę ir dar nepradėję universiteto.

2015 m. stovykla vyks nuo pirmadienio, liepos 6 d. iki seštadienio liepos 18 d. Dainavoje.

Stovyklos tikslas: Moksleivių ateitininkų stovyklos tikslas daugiapusiškas. Stovykloje moksleiviai turės progą sportuoti, žaisti, maudytis, šokti, pasidalinti savo kūrybingumu, dainuoti, draugauti, ir džiaugtis gamtoje. Panašūs užsiėmimai randasi įvairiose vasaros stovyklose, bet ši stovykla yra ateitininkų stovykla. Ji yra vedama ateitininkų šūkiu ir principais. Bus proga prisiartinti prie Dievo, geriau suprasti ateitininkų principus ir draugauti su kitais lietuviais katalikais.

Dalyvavimo gairės: Kviečiami į stovyklą lietuviškai kalbantys moksleiviai kurie baigė 8-tą skyrių ir dar nepradėjo universiteto. Kviečiami moksleiviai, kurie nori dalyvauti stovyklos programoje, pasidalinti savo kūrybingumu su kitais, prisidėti prie stovyklos ir stovyklavietės išlaikymo ir draugiškai praleisti savaitę Dainavoje tarp lietuviško katalikiško jaunimo. Taigi, stovykloje priimami tik tie moksleiviai, kurie su tėvais yra perskaitę ir pasirašę drausmės sutartį.

Registracija: Registracija prasidės balandžio 6 d. ir tęsis iki gegužės 31 d. www.mesmas.org svetaineje.

Mokestis: Vienas stovyklautojas  = $475 Du stovyklautojai = $850 Trys stovyklautojai  = $1080

Stipendijos moksleiviam ateitininkam vasaros stovyklai:

Kviečiame moksleivius, kuriems reikėtų stipendijos, kad galėtų dalyvauti MAS stovykloje, Dainavoje, paduoti prašymą MAS 2015 stovyklos ruošos komitetui (moksleiviucv@gmail.com). (Prašymai bus peržvelgiami privačiai. Rezultatai bus saugomi MAS CV. Individualūs asmenys, kurie gaus stipendijas, gali skelbtis, kad ją gavo.)

Keli reikalavimai pateikiant prašymą:

  • Moksleivis/ė turi būti davęs ateitininko moksleivio/jaunučio įžodį.
  • Moksleivis/ė turi lietuviškai parašyti prašymą atsakant į sekančius klausimus:
  • Kodėl aš noriu dalyvauti vasaros stovykloje?
  • Kaip aš esu prisidėjęs prie ateitininkų veiklos per praėjusius metus
  1. Moksleivis/ė turi paprašyti, kad jo/s kuopos globėjas parašytų rekomendaciją komitetui ir paaiškintų tame laiške:
  • Kad moksleivis/ė yra davęs ateitininkų įžodį
  • Kaip jis/ji yra prisidėjęs prie ateitininkų veiklos per praėjusius metus
  • Kodėl moksleivis yra vertas stipendijos
  1. Stipendijos prašymą atsiųsti per email MAS centro valdybai (moksleiviucv@gmail.com) iki gegužės 31 d.

Jei yra klausimų, prašau kreipkitės pas MAS CV (moksleiviucv@gmail.com).

Telefonas: (610) 664-9425