Moksleivių ateitininkų sąjungos vasaros stovykla

Moksleivių ateitininkų sąjungos vasaros stovyklos informacija:Registracija prasideda balandžio 6 d.  - www.mesmas.org svetaineje

Ši stovykla yra skirta lietuviškai kalbantiems moksleiviams kurie yra baigę 8-tą klasę ir dar nepradėję universiteto.

2015 m. stovykla vyks nuo pirmadienio, liepos 6 d. iki seštadienio liepos 18 d. Dainavoje.

Stovyklos tikslas: Moksleivių ateitininkų stovyklos tikslas daugiapusiškas. Stovykloje moksleiviai turės progą sportuoti, žaisti, maudytis, šokti, pasidalinti savo kūrybingumu, dainuoti, draugauti, ir džiaugtis gamtoje. Panašūs užsiėmimai randasi įvairiose vasaros stovyklose, bet ši stovykla yra ateitininkų stovykla. Ji yra vedama ateitininkų šūkiu ir principais. Bus proga prisiartinti prie Dievo, geriau suprasti ateitininkų principus ir draugauti su kitais lietuviais katalikais.

Dalyvavimo gairės: Kviečiami į stovyklą lietuviškai kalbantys moksleiviai kurie baigė 8-tą skyrių ir dar nepradėjo universiteto. Kviečiami moksleiviai, kurie nori dalyvauti stovyklos programoje, pasidalinti savo kūrybingumu su kitais, prisidėti prie stovyklos ir stovyklavietės išlaikymo ir draugiškai praleisti savaitę Dainavoje tarp lietuviško katalikiško jaunimo. Taigi, stovykloje priimami tik tie moksleiviai, kurie su tėvais yra perskaitę ir pasirašę drausmės sutartį.

Registracija: Registracija prasidės balandžio 6 d. ir tęsis iki gegužės 31 d. www.mesmas.org svetaineje.

Mokestis: Vienas stovyklautojas  = $475 Du stovyklautojai = $850 Trys stovyklautojai  = $1080

Stipendijos moksleiviam ateitininkam vasaros stovyklai:

Kviečiame moksleivius, kuriems reikėtų stipendijos, kad galėtų dalyvauti MAS stovykloje, Dainavoje, paduoti prašymą MAS 2015 stovyklos ruošos komitetui (moksleiviucv@gmail.com). (Prašymai bus peržvelgiami privačiai. Rezultatai bus saugomi MAS CV. Individualūs asmenys, kurie gaus stipendijas, gali skelbtis, kad ją gavo.)

Keli reikalavimai pateikiant prašymą:

  • Moksleivis/ė turi būti davęs ateitininko moksleivio/jaunučio įžodį.
  • Moksleivis/ė turi lietuviškai parašyti prašymą atsakant į sekančius klausimus:
  • Kodėl aš noriu dalyvauti vasaros stovykloje?
  • Kaip aš esu prisidėjęs prie ateitininkų veiklos per praėjusius metus
  1. Moksleivis/ė turi paprašyti, kad jo/s kuopos globėjas parašytų rekomendaciją komitetui ir paaiškintų tame laiške:
  • Kad moksleivis/ė yra davęs ateitininkų įžodį
  • Kaip jis/ji yra prisidėjęs prie ateitininkų veiklos per praėjusius metus
  • Kodėl moksleivis yra vertas stipendijos
  1. Stipendijos prašymą atsiųsti per email MAS centro valdybai (moksleiviucv@gmail.com) iki gegužės 31 d.

Jei yra klausimų, prašau kreipkitės pas MAS CV (moksleiviucv@gmail.com).

Telefonas: (610) 664-9425

Ieškomas žmogus!

Mielieji, Kreipiamės į jus su prašymu pasidalinti informacija apie, mūsų žiniomis, neseniai iš Lietuvos į JAV atvykusį Robertą Kumžą. Jei kam nors teko su juos susitikti, bendrauti, žinote kur jis yra apsistojęs, turite jo kontaktinius duomenis – būtume dėkingi už be kokią suteiktą informaciją.

Artūras Vazbys Minister Counselor, Political Affairs Embassy of the Republic of Lithuania 2622 16th Street NW, Washington DC, 20009 phone: (202) 234 5860 ext. 119 fax: (202) 328 0466 http://usa.mfa.lt

Kvietimas paremti Lietuvos kariuomenę/A Call to Support the Lithuanian Army

Gerbiamieji,

Kreipiamės į Jus, kviesdami prisidėti prie kovo 13 d. startavusios Antano Guogos paramos fondo pilietinės iniciatyvos „Skirk 2% mūsų kariuomenei“.  Šio projekto pagrindinis tikslas - priartinti kiekvieną Lietuvos pilietį prie savo kariuomenės. Taip pat parodyti kariams, kad mes vertiname ir gerbiame jų darbą, užtikrinantį mūsų visų saugumą.

Praėjusiais metais tik 977 fiziniai asmenys skyrė Lietuvos kariuomenei 2% nuo GPM, todėl šiemet dedame daug pastangų, laiko ir finansų viešindami šią Antano Guogos paramos fondo  iniciatyvą.

Kaip žinote, europarlamentaras Antanas Guoga ir pats asmeniškai, šiemet, kaip ir pernai metais, parėmė Lietuvos kariuomenę skirdamas 10 000 Eur paramą.

Tikėdamiesi, jog ir kiti piliečiai neliks abejingi šiai iniciatyvai, kreipiamės ir į Jus.

Žinodami, kad negalite prisidėti skirdami  2% nuo sumokėto GPM, prašome ir raginame pervesti norimą pinigų sumą į Antano Guogos paramos fondą, iš kurio pinigai bus pervedami Lietuvos kariuomei kolimatorinių taikiklių įsigyjimui.

Tikriausiai žinote ir tai, kad Antanas Guoga visą savo Europos Parlamente gaunamą atlyginimą skirią A. Guogos paramos fondui, kuris remia net tik pilietinius, bet ir socialinius projektus - "Bėdų turgų", "Maisto banką", "Maltiečių sriubą" ir tt.

Visa fondo veikla yra viešai prieinama ir visiems matoma.

Informaciją apie Antano Guogos paramos fondo veiklą ir rekvizitus rasite čia: http://www.antanasguoga.lt/fondas.htm

P.S. Siunčiame keliatą straipsnių, pasirodžiusių dienraščiuose, LRT bei regioniniuose laikraščiuose apie projektą "Skirk 2 procentus mūsų kariuomenei".

http://www.delfi.lt/projektai/du-proc-musu-kariuomenei/lietuvos-saugumu-gali-pasirupinti-kiekvienas-paprastas-budas-padeti-nepakylant-nuo-kedes.d?id=67416174

http://www.delfi.lt/video/filmai/karybos-menas/kodel-svarbu-prisideti-prie-paramos-lietuvos-kariuomenei.d?id=67368916

http://www.antanasguoga.lt/naujienos/naujienos/a-guoga-siandien-lietuvai-labiausiai-reikia-pilietiskumo-poz-718.htm


To whom it may concern,

I appeal to you in order to invite your community to contribute to the civil initiative of Antanas GUOGA foundation ''Dedicate 2% to our Armed Forces". The main goal of this project is to bring every citizen of Lithuania closer to our Armed Forces as well as to pay our respect to the work of the soldiers ensuring our safety.

Last year, only 977 people supported  Lithuanian Armed Forces by dedicating 2% of their income tax. Therefore, this year we are putting a lot of effort, time and finances to expose this initiative. Every year, Antanas Guoga provides a personal financial support to Lithuanian Armed Forces. This year a donation of 10 000 EUR was transferred. We are hoping for the support of others.

Knowing that you can not contribute your 2% of income tax, we are kindly encouraging you to transfer wished amount of the money to Antanas GUOGA foundation, which will be directly transferred to Lithuanian Armed Forces.

Antanas Guoga devotes all his salary as a Member of the European Parliament to his foundation, therefore we are able to support various social projects, such as Bėdų turgus, Food Bank, Soup of Maltese, etc.

Please find below the information about the projects that Antanas Guoga foundation has sponsored.

http://www.delfi.lt/projektai/du-proc-musu-kariuomenei/lietuvos-saugumu-gali-pasirupinti-kiekvienas-paprastas-budas-padeti-nepakylant-nuo-kedes.d?id=67416174

http://www.delfi.lt/video/filmai/karybos-menas/kodel-svarbu-prisideti-prie-paramos-lietuvos-kariuomenei.d?id=67368916

http://www.antanasguoga.lt/naujienos/naujienos/a-guoga-siandien-lietuvai-labiausiai-reikia-pilietiskumo-poz-718.htm

If you need more information, please do not hesitate to contact me.