JAV LB San Francisko bendruomenės metinis susirinkimas

Mieli San Francisko Lietuviai,

Norėtume visus pakviesti į metinį JAV LB San Francisko apylinkės narių susirinkimą.

Surinkimas vyks iš kart po nepriklausomybės renginio, Kovo 11 d., 5PM, Latvių namuose adresu:
425 Hoffman Ave,
San Francisco, CA 94114

Prašome iš anksto pranešti apie savo dalyvavimą: info@SFLithuanians.com.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

  1. JAV LB San Francisco apylinkės metinės veiklos ataskaita;
  2. JAV LB San Francisco apylinkės 2016m. finansinė ataskaita;
  3. LB Tarybos narių, Dianos ir Aidos, ataskaita iš Tarybos sesijos bei komitetų veiklos;
  4. JAV LB San Francisco apylinės valdybos rinkimai;
  5. 2017 metų ir ateities veiklos aptarimas.

Detalesnė informacija apie valdybos rinkimus bus paskelbta artimiausiu metu.

Jei turite pasiūlymų dėl San Francisco bendruomenės veiklos ar jei norėtumėte aktyviai prisidėti, bet negalite dalyvauti metiniame susirinkime, prašome užrašyti savo pamąstymus šiame dokumente

Iš anksto dėkojame už Jūsų dėmesį.

JAV LB San Francisco apylinkės valdyba

Dear San Francisco Lithuanians,

We would like to invite you all to the annual San Francisco chapter member meeting.

The meeting will take place right after the independence day celebration, on March 11, at 5pm at the Latvian Hall located 425 Hoffman Ave, San Francisco, CA 94114.  

If you plan to attend, please RSVP in advance: info@SFLithuanians.com.

MEETING AGENDA:

  1. LAC San Francisco chapter annual report;
  2. LAC San Francisco chapter 2016 financial report;
  3. Report from the LAC Board of Directors Annual convention, presented by Diana and Aida;
  4. Elections of LAC San Francisco chapter Board;
  5. Open forum regarding San Francisco chapter activities for 2017 and beyond.

More info on the elections will be distributed soon.

In case you are unable to attend the meeting, but you have suggestions or you would like to take a more active role, please share your input and feedback in this document.

Thank you in advance for your time and attention to this matter.

LAC San Francisco Chapter Board