Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventė

Sveikiname su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena!

Nuoširdžiai visus sveikiname su jau 99-ąja valstybės Nepriklausomybės švente ir kviečiame dalyvauti minėjime skirtame vasario 16 d. ir Kovo 11 d. įvykiams atminti.

Šeštadienį, Kovo 11, 2017, 2:30 PM

Addresas: Latvian Hall
425 Hoffman Ave. 
San Francisco, CA

Šventės programoje:

  • SF lietuvių bendruomenės pirminko sveikinimas
  • SF lituanistinė mokykla "Genys"
  • SF tautinio šokio ansamblis "Tiltas"
  • Pianistas Rudolfas Budginas

Vaišės suneštinės: Prašome užsirašyti, ką atsinešite šiame sąrašę. Kava, arbata ir nealkoholiniai gėrimai bus pateikti. Jei pageidaujate, atsineškite savo vyną, alų ar/ir pan.

Šventės metu rinksime JAV Lietuvių bendruomenės metinį solidarumo mokestį. Šie įnašai prisideda prie JAV Lietuvių bendruomenės skatinimo. 

Jei turite klausimų ar pasiūlymų, prašome kreipkitės info@SFLithuanians.com.

JAV lietuvių bendruomenės San Francisko apylinkės valdyba


***

Lithuanian Independence Day Celebration

San Francisco chapter of the Lithuanian-American Community cordially invites you to the Lithuanian Independence Day celebration.

Saturday, March 11, 2017, 2:30 PM

Address: Latvian Hall
425 Hoffman Ave. 
San Francisco, CA

Program

  • SF Lithuanian community board greeting
  • SF Lithuanian Saturday School "Genys"
  • SF folk dance ensemble "Tiltas"
  • Pianist Rudolfas Budginas

Community Potluck 
Please, sign up to bring a main dish and dessert on this form. Coffee, tea and non-alcoholic beverages will be provided. Feel free to BYO wine and beer if desired.

Donations
During the celebration we will be collecting annual Lithuanian-American Community (LAC, Inc.) solidarity fee. We truly appreciate your generosity!

If you have any questions please feel free to contact us at info@SFLithuanians.com

LAC San Francisco Chapter Board