Su Šv. Vėlykomis! Happy Easter, Bay Area Lithuanians!

Sveiki, mielieji,

Sveikiname visus bendruomenės narius su Šv. Vėlykomis ir dalinamės naujos narės Godos Zovaitės tekstu:
  
Apsisuko metų ratas ir vėl sveikinamės su šventomis Vėlykomis. Gamta vėl bunda ir budina visus griebtis naujų darbų, ieškoti nuotykių ir, svarbiausia, susitikti vieniems su kitais. Tegu šis gražus metų laikas įkvėpia naujiems pokyčiams, padrąsina imtis didžių darbų ir suteikia pasitikėjimo savimi žengiant į priekį.

Džiaukimės pavasario švente kartu, linkėkime vieni kitiems gėrio ir prisipildykime pilnas saujas gražių žodžių! Tegyvuoja meilė!


Nuoširdžiai Jūsų,

SF Lietuvių bendruomenės valdyba
 

--- EN ---Hi everyone,

We wish Happy Easter to the whole SF Lithuanians community. Our new community member Goda Zovaitė wanted to share these kind words with everyone:

The cycle of the year turned around again and once more we are all celebrating Easter. Nature wakes up and gets everyone to do some big work, find adventures and meet with whom you haven’t seen for a long time. Let this beautiful season inspire you to change, encourage great work and provide you with self-confidence going through life.

Let joy fill our hearts and wish each other the best. Fill our pockets with a bunch of good words! Long live love!


Sincerely Yours,

SF Lithuanians board


P.S. UPCOMING EVENTS:

Movie Screening: Grąžinti Nepriklausomybę (Bring the Independence Back)

April 28, 3-5 pm (Get your tickets here)

Stanford Conference: The 100th Anniversary of Baltic Independence
June 1-3, 3-5 pm

Baltic Picnic 2018 (more info coming soon!)
June 9, 10am-4 pm