Kovo 11-oji kartu su Čiurlionio karalių pasakomis

i-hGkvG8v-X3.jpg

Jeigu atvažiavę į San Franciską paklaustumėte, ar yra čia gyvenančių lietuvių (taip taip, juk didžioji jų dalis gyvena rytinėje pakrantėje), nustebtumėte pamatę, kokia bendruomenė čia stipri ir vieninga, nors, palyginus, nedidelė. Šeštadieniais, kaip ir kaskart, dalis bendruomenės susirenka į Castro Valley esančią šeštadieninę mokyklą, visi gieda Lietuvos himną, o po to kimba į darbus: vaikai – į pamokas, tėvai – į susirinkimus, kur sprendžia organizacinius klausimus. Bet šis šeštadienis buvo išskirtinis, nes mokykla kartu su visa bendruomene minėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Keletą mėnesių, po lietuvių kalbos pamokų, vaikai mokėsi lietuviškų dainų ir šokių, kantriai ir atkakliai repetavo, o Kovo 11-osios išvakarėse surengė tokį pasirodymą, jog nejučiom trepsėjo ir pritartinai dainavo visa salė. Kas gi nepritars, kai išgirstamos pirmosios „Lietuva brangi“ natos? 
Antroji renginio dalis buvo skirta žymiajam Lietuvos kompozitoriui, dailininkui Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui. Svečiai, specialiai į šį renginį atvažiavę, tai po pasaulį keliaujanti šeima – Milda, Kazimieras ir Adomas – yra sukūrę savo pasakų knygą, įkvėpti Čiurlionio darbų. Tai buvo pasakiška muzikinė kelionė, supažindinanti vaikus ne tik su Čiurlionio biografijos detalėm, bet ir su muzika, paveikslais. Pabuvojus magiškam pasakos pasaulyje, visi buvo skatinami griebti teptuką ir, skambant Čiurlionio muzikai, tapyti. 
Neįmanoma nepaminėti ir gausaus vaišių stalo, ir dekoracijų, ir tautiniais kostiumais pasipuošusių vaikų, bet juk svarbiausia, kad buvo daug susirinkusiųjų. Juk tai reiškia, kad bendruomenė yra reikalinga, kad yra svarbu susitikti, bendrauti ir jaustis su visais vienyje, kad ir kuriam pasaulio krašte begyventum. 

If you come to San Francisco, you might ask if there are any Lithuanians somewhere here (well, we all know, that most Lithuanians live on the East Coast of America). You would be very surprised how strong and unified this community is. Every Saturday a part of this community meets at school by the name of ‘Genys’, located in Castro Valley, and they start the day with the Lithuanian anthem. After this wonderful morning ritual, students go to learn Lithuanian language and parents solve problems and discuss community life. However, this Saturday (10th of March) was different, because everyone celebrated Lithuanian Independence day. For several months, after their Lithuanian classes, students prepared a show. Their effort to make this day wonderful was appreciated by all! Everyone was singing and tapping their feet as soon as they heard the very first chord of Maironis‘ ‘Lietuva Brangi’.
The second part of celebration belonged to one of the most famous Lithuanian composers and artists, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. There were some guests from Lithuania: Milda, Kazimieras and Adomas‘ family. They travel around the world with their own fairytale book inspired by Čiurlionis‘ artworks. It was a magical journey for everybody, to feel, and to hear the sound of Lithuania. After this spectacular show, the guests invited to take a paintbrush and paint while Čiurlionis‘ music was playing in the background. 
You couldn‘t not notice the very full table of Lithuanian national food, the decorations and kids with national costumes, but the most important thing of this celebration were all the people that were around. There were so many of us, and it shows that to be a part of the community, to be in unity, to have a small chat or discuss about life is essential, no matter on what side of the world you are. 

Teksto autorė: Goda Zovaitė
Nuotraukos: Jurgitos Mažeikos'

https://www.jurgitaphotography.net/Nepriklausomubes-diena/n-cfBW8G/