Kazickų Šeimos Fondas: Lietuvių kalbos testuotojų seminarąs Bostone

Jau antrą kartą Kazickų Šeimos fondas finansavo Lietuvių kalbos testuotojų seminarą Bostone sausio 13 ir 14 dienomis. Šiais metais jame dalyvavo virš 30 mokytojų iš JAV lietuvių mokyklų. Seminarą parengė ir vedė 4 prelegentės is Vilniaus Universiteto Lituanistinių Studijų Katedros, Joana Pribušauskaitė, Loreta Vilkienė, Rita Migauskienė ir Lina Vaškevičienė, kurios yra taip pat ir ALTE - Europos Kalbų Testuotojų Asociacijos narės.

Norime pasidžiaugti, kad net trys mūsų mokyklos atstovės turėjo galimybę nuvykti į šį seminarą. Aida Sakalauskaitė seminare dalyvavo jau antrą kartą ir dirbo kartu su kitomis jau patyrusiomis dalyvėmis antrame egzamino testavimo etape, o Aiste Siauryte Solly ir Neringa Willis dalyvavo seminaro testuotojų rengimo paskaitose. Visos trys dalyvės gavo Vilniaus Universiteto parengtus testuotojų certifikatus ir yra pripažintos Kalbos lygio egzamino ekspertės.

Taip pat sausio 15 dieną vyko mokytojų seminaras Bostono Lituanistinėje mokykloje, kur buvo dalinamasi patirtimi bei daug diskutuojama metodiniais klausimais ir kaip dar geriau galėtume pateikti mokomąją medžiagą mūsų lituanistinių mokyklų klasėse. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad vaikai mokykloje susirenka tik kartą per savaitę 4 valandoms, todėl svarbu mokomąją medžiagą pateikti efektyviai ir suprantamai.

Abiejų seminarų suteikta informacija yra be galo vertinga ir mokytojos stengsis ja pasidalinti su mūsų mokyklos kolektyvu.

2017 kovo 25 dieną egaminas vyks San Francisko „Genio“ ;lituanistinėje mokykloje. Vaikams, kuriems lietuvių kalba nėra gimtoji, siūloma laikyti Lietuvių kalbos A1-A2-B1 lygių testą, o laikiusieji gaus Vilniaus Universiteto ir Švietimo ir Mokslo Ministerijos išduotus pažymėjimus. Šios iniciatyvos dėka, kartu su dokumentų paketu, jaunimas šiuos pažymėjimus, kuriuose yra nustatytas jų lietuvių kalbos lygis, galės pristatyti į savo mokslo įstaigas/gimnazijas, kolegijas, universitetus.

Daugiau informacijos apie egzaminą rasite sfgenys.lt

Parengė Aida Sakalauskaitė