Kazickų Šeimos Fondas: Lietuvių kalbos testuotojų seminarąs Bostone

Jau antrą kartą Kazickų Šeimos fondas finansavo Lietuvių kalbos testuotojų seminarą Bostone sausio 13 ir 14 dienomis. Šiais metais jame dalyvavo virš 30 mokytojų iš JAV lietuvių mokyklų. Seminarą parengė ir vedė 4 prelegentės is Vilniaus Universiteto Lituanistinių Studijų Katedros, Joana Pribušauskaitė, Loreta Vilkienė, Rita Migauskienė ir Lina Vaškevičienė, kurios yra taip pat ir ALTE - Europos Kalbų Testuotojų Asociacijos narės.

Norime pasidžiaugti, kad net trys mūsų mokyklos atstovės turėjo galimybę nuvykti į šį seminarą. Aida Sakalauskaitė seminare dalyvavo jau antrą kartą ir dirbo kartu su kitomis jau patyrusiomis dalyvėmis antrame egzamino testavimo etape, o Aiste Siauryte Solly ir Neringa Willis dalyvavo seminaro testuotojų rengimo paskaitose. Visos trys dalyvės gavo Vilniaus Universiteto parengtus testuotojų certifikatus ir yra pripažintos Kalbos lygio egzamino ekspertės.

Taip pat sausio 15 dieną vyko mokytojų seminaras Bostono Lituanistinėje mokykloje, kur buvo dalinamasi patirtimi bei daug diskutuojama metodiniais klausimais ir kaip dar geriau galėtume pateikti mokomąją medžiagą mūsų lituanistinių mokyklų klasėse. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad vaikai mokykloje susirenka tik kartą per savaitę 4 valandoms, todėl svarbu mokomąją medžiagą pateikti efektyviai ir suprantamai.

Abiejų seminarų suteikta informacija yra be galo vertinga ir mokytojos stengsis ja pasidalinti su mūsų mokyklos kolektyvu.

2017 kovo 25 dieną egaminas vyks San Francisko „Genio“ ;lituanistinėje mokykloje. Vaikams, kuriems lietuvių kalba nėra gimtoji, siūloma laikyti Lietuvių kalbos A1-A2-B1 lygių testą, o laikiusieji gaus Vilniaus Universiteto ir Švietimo ir Mokslo Ministerijos išduotus pažymėjimus. Šios iniciatyvos dėka, kartu su dokumentų paketu, jaunimas šiuos pažymėjimus, kuriuose yra nustatytas jų lietuvių kalbos lygis, galės pristatyti į savo mokslo įstaigas/gimnazijas, kolegijas, universitetus.

Daugiau informacijos apie egzaminą rasite sfgenys.lt

Parengė Aida Sakalauskaitė

Mokslo metų pradžia kartu su bendruomene

Aida Sakalauskaite

Šeštadienines Mokyklos Genys Tėvų Komiteto Pirmininkė, Vokiečių kalbos asė, 3 vaikų mama

Mielieji,
Žmogui yra visada svarbiau būti tarp žmonių nei vienam; svarbu būti tam tikros bendruomenės dalimi nesvarbu kur jis gyvena. Poreikis bendrauti yra tiesiog natūralus, todėl aš pati labai džiaugiuosi, kad prieš daugelį metų taip aktyviai atsinaujino San Francisko bendruomenės veikla ir tai paskatino ne tik atidaryti šeštadieninę mokyklą, bet ir stiprinti ją kasmet. Lituanistinė mokykla „Genys“ yra labai didelė mūsų bendruomenės dalis. Rodos vieni be kitų net negalėtume egzistuoti.

Šiuo metu esu „Genio“ tėvų komiteto pirmininkė, ir kartu su Virgilija Tali stengiamės, kad mokykla gyvuotų, klestėtų ir joje augtų laimingi vaikai. Sunku patikėti, bet jau išleidome pirmąją abiturientų kartą ir kasmet paruošiamosios klasės gretas papildo virš 10 mokinukų. Visiems jiems yra svarbu jaustis ne tik mūsų mokyklos, bet ir visos mūsų bendruomenės dalimi!

Mokyklos patalpų išlaikymas yra mūsų pagrindinės išlaidos. Deja jos auga drąstiškai kiekvienais metais. Be tėvų ir bendruomenės įnašo, mes nesugebėtume išsilaikyti. Todėl norime visus paskatinti atvykti į „Cepelinų balių“ rugsėjo 25d. ir prisidėti prie nuostabios mūsų bendruomenės iniciatyvos ne tik surinkti lėšas ir paremti mūsų mokyklą, bet dar svarbiau – paremti mūsų bendruomenę! Pati dalyvauju susirinkimuose (tą visi gali padaryt, jei tik nori) ir matau, kiek darbo, jėgų ir širdies įdedama į kiekvieno renginio planavimą, koordinavimą bei stengimąsi patenkinti mūsų nedidelės, bet labai galingos ir gražios bendruomenės gyvavimą.

Sunku planuoti ateitį, bet džiaugiuosi, kad esu šitos nuostabios dabarties dalis, todėl dar kartelį kviečiu visus prisijungti prie mūsų bendro smagaus ir gardaus vakaro rugsėjo 25d. 16:00 val. Laukiam!!!


Dear all,
It is very important to a human being to be among people rather than alone; to be a part of any community, wherever s/he lives. It is a natural necessity to communicate with others, therefore I am very happy, that several years ago our San Francisco Lithuanian community reconnected with its past and resumed its activities, which led to opening of San Francisco Lithuanian School “Genys” and strengthening its existence. Our school “Genys” is a very big part of the Bay Area Lithuanian community. We work hand in hand!

As of this time, I am a PTA president at our school and with the principal Virgilija Tali we work together to ensure the prosperity of our school and the well being of our children. It is hard to believe that we already had our first graduates and every year more than 10 kids enroll in Kindergarten class. It is important to them not just be a part of our school, but to be a part of our extended Lithuanian community!

Our rental cost for school premises is our main expense. Unfortunately, being where we are in the Bay Area, the cost increases steeply every year. Without the help from our school parents and our community we wold not be able to survive. Therefore I want to encourage all of you to come to the first event of the season, “Cepelinai balius”, organized together by our school andour San Francisco Lithuanian community, and support our community’s initiative not only to raise funds for our school, but more importantly to raise funds for our whole community! I actively participate during community board meetings (anybody is welcome, just let us know!) and I see how much dedication, effort and heart is being put into organizing, coordinating each event, as well as satisfying the needs of our, although small, but nevertheless powerful and absolutely wonderful community.

It is hard to plan the future, but I am happy to be a part of this beautiful present, therefore I want to encourage you all one more time to come to a fun and very delicious evening together on September 25th, 4PM!