ATRANKA Ä® VÅ¡Ä® "INVESTUOK LIETUVOJE" ATSTOVYBÄ–S VADOVO ASISTENTO PAREIGAS

2011-02-01 Š.m. kovo mėn. San Franciske pradės veiklą VšĮ „Investuok Lietuvoje“ atstovybė. Todėl  „Investuok Lietuvoje“ skelbia atranką į Atstovybės vadovo asistento pareigybę (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį).

Reikalavimai: - turėti aukštesnįjį arba aukštąjį universitetinį (arba jam prilygintą) išsilavinimą (privalumas – išsilavinimas viešojo administravimo ar ekonomikos srityse);

- pageidautina turėti dviejų metų darbo patirtį biuro asistento, vadovo padėjėjo ar panašioje srityje; - mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo C1 lygiu; - gebėti analitiškai valdyti, vertinti ir sisteminti didelės apimties informacijos srautus; - gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą; - mokėti dirbti kompiuteriu; - gebėti sklandžiai dėstyti mintis, bendrauti, būti pareigingam, darbščiam; - būti susipažinusiam su Lietuvos ir JAV politinėmis, ekonominėmis ir teisinėmis aktualijomis.

Funkcijos:

Tvarkyti atstovybės vadovo darbotvarkę. Teikti bendrąją informaciją (žodžiu, raštu, telefonu, faksu, elektroniniu paštu) pagal Prekybos atstovybės kompetenciją ir vykdant vadovo pavedimus. Kaupti ir valdyti vadovo kontaktų duomenų bazę. Organizuoti atstovybės protokolinius susitikimus, rengti ir siųsti kvietimus, registruoti atsakymus. Organizuoti Lietuvos valstybės pareigūnų ir verslo delegacijų vizitus. Tvarkyti atstovybės finansus. Rengti atstovybės ataskaitas. Vykdyti kitus atstovybės vadovo pavedimus.

Susidomėjusius prašome siųsti savo gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką elektroniniu paštu deimante.bartkiene@ltembassyus.org iki 2011 m. vasario 15 d. (imtinai).

Pirminę atranką praėję kandidatai bus kviečiami pateikti gyvenimo aprašyme pateiktą informaciją pagrindžiančius dokumentus ir atvykti į pokalbį dėl darbo arba apie jį pasikalbėti telefonu.

Internetinis tinklalapis: https://usa.mfa.lt/index.php?511517934