Kodėl man svarbi SF Lietuvių bendruomenė

Diana Plačiakienė   Marketingo asė, JAV lietuvių bendruomenės Krasto Tarybos narė, buvusi SF bendruomenės pirmininkė

Diana Plačiakienė

Marketingo asė, JAV lietuvių bendruomenės Krasto Tarybos narė, buvusi SF bendruomenės pirmininkė

Bendruomenės veikloje aktyviai dalyvauju jau beveik 10 metų.  Ji tapo svarbia mano gyvenimo dalimi, be kurios jau sunku būtų save įsivaizduoti.  

Mūsų bendruomenė man tai nėra vien 4 + metiniai renginiai, į kuriuos ateinu tik susitikti su draugais ir smagiai praleist laiką. Man tai nėra ir prievolė- dalyvauju ne dėlto, kad esu lietuvė ir kad reikia, o kad noriu. 

Bendruomenė -  mano pirmoji lyderystės mokykla. Prisimenu, kaip drebėjo keliai, kai 2010 m. pirmą kartą oficialiai prisistačiau. Dabar galiu be didesnio pasiruošimo atsistoti ir pasisakyti  prieš 200 žmonių minią. Bendruomenėje yra mano artimiausi draugai- per jos veiklą susipažinau su fantastiškais žmonėmis, kurių kitaip ko gero ir nebūčiau sutikus. 

Darbas bendruomenėje ženkliai išplėtė profesinių kontaktų ratą. Susipažinau su žymiais Lietuvos meno, kultūros, politikos ir verslo atstovais. Šeštadieninės lituanistinės mokyklos dėka mano vaikai pažįsta Lietuvą ne tik kaip vietą, kur gyvena seneliai ir kur jie praleidžia vasaras, bet yra susipažinę su jos kultura ir istorija. Jie ten išmoko sugiedoti Lietuvos himną, kartu su kitais draugais, o ne tėvų verčiami, todėl taip greitai ir neužmirš. 

O svarbiausia-  išmokau daugiau tolerancijos- išklausyti ir išgirsti kitokias nuomones, suprasti kitas kartas ir iš jų pasimokyti. Išmokau pirmiausia duoti, o ne laukti, kol gausiu pati.

Džiaugiuosi matydama, kaip gražiai auga mokykla- tikriausiai nesuklysiu teigdama, kad turim vieną didžiausių (jei ne didžiausią) lituanistinių mokyklų JAV ( pagal bendruomenės dydį). 

Džiaugiuosi bendruomenės valdybos veikla- nuo pirmų nedrąsių žingsnių iki nerealiai ambicingų projektų ( pvz. $10,000 per 1.5 mėnesio),  jauna stipri komanda, energijos ir naujausių technologinių sprendimų dėka, bendruomenės veiklą pakėlė į modernios dinamiškos organizacijos lygį. Dažnai girdžiu, kad esam įkvepiantis pavyzdys kitoms bendruomenėms. Aš tuo didžiuojuosi.

Artėja Rudens Balius- gražiausias ir labiausiai laukiamas bendruomenės renginys.  Į jį ateinam pasidžiaugti tuo, kas sukurta (ruduo- derliaus metas).  Ateinam pasisemti ypatingos  šventinės energijos, kurią sukuria ir aplinka, ir patys dalyviai. Ateinam susipažinti su naujais žmonėmis- šiais metais tikimės sulaukti dar daugiau svečių - iš Los Andželo, Portlando, rytinės JAV pakrantės, galbūt ir iš Lietuvos. Bandau nepraleisti progos susipažinti su kiekvienu nauju veidu (vis dar prisimenu, kaip pirmą kartą atėjau į renginį ir buvo labai nejauku, nes nieko nepažinojau.) Prieiti prie naujai atėjusio nėra tik paprastas, žmogiškas, iš pirmo žvilgsnio nereikšmingas gestas. Tai gali nulemti viso vakaro sėkmę ir nuo jo priklausys, ar jis norės sugrįžti, ar ne. 

Todėl dar kartą  visu kviečiu dalyvauti ir bendrauti! Iki greito! 

Diana Plačiakienė

ENGLISH

Why SF Lithuanian Community is important is important

I’ve been involved in our community for almost 10 years and it has become a very important part of my life. To me, the community is much more than just 4 + events/ year where I go to have fun with my friends.
The community is my first leadership school. I still remember when in 2010I first stood up to introduce myself…with my knees shaking.  I can now speak in front of 200 + crowd without a big preparation. 
Through community I met my closest friends.
My professional network has expanded dramatically and keeps growing. 
I met a lot of well -known Lithuanian artists, business people and politicians. 
 
Thanks to the Lithuanian Saturday school, my children got to know Lithuania not only as the country where their grandparents live and where they spend their summers. They’ve learned about its history and culture.
 
I’m very excited to see the Lithuanian school growing- we’re so lucky to have one of the biggest schools in the US (considering community’s population).
 
I’m very proud of the community’s managing board- from the first modest steps to the super ambitions projects  ($10,000 in 1.5 months), the young and dynamic team has taken the community to the new levels, using the newest tools in technology. 
 
The Fall Ball is approaching quickly. This is the most anticipated and the most beautiful event of the year.  We’re coming to celebrate Fall and the harvest. We’re coming to enjoy the special energy, created by the beautiful venue and the participants themselves. We’re coming to meet the new people- this year we’re expecting even more guests- from Los Angeles, Portland, East Coast, and maybe even Lithuania.  Let’s make them feel super welcome, so they want to come back again.
 
I’ll invite you all to join this beautiful celebration! See you soon!  

Diana Plačiakienė