San Francisco Lithuanian American Community's Fundraising Strategy 2016

The San Francisco Lithuanian chapter has been active since 1950. Generations later we stayed true to our mission to connect the Bay Area’s Lithuanians, preserve our precious language and unique heritage.

As you know, San Francisco Lithuanian Chapter is a community funded, volunteer driven, non-profit organization.

Our annual budget runs around $20,000, which includes community events, sponsoring Saturday School, supporting our parent organization American Lithuanians and contributing to various Lithuanian causes.

We would like to do more. We constantly hear requests for more events. We have increasing costs such as Saturday School rent which we would like to help cover.

In order to fulfill these goals, we are getting more organized and are plan to do things differently this year. Here is our plan: 

Together with Saturday School Genys, we set out an ambitious goal to raise $10,000 during the month of October, 2016. Here is how we are going to do it: 

 • We will have a fundraising event throughout October (No more nario mokestis, etc).
 • Half of the funds will go directly to support Saturday School Genys.
 • No markup will be added to any event tickets.

To our knowledge there are around 400 active members in our community. If everyone contributed on average of $25, we would be done today but we know not everybody can. Pick the option that suits you.

CEPELINU BALIUS | September 25th | Get tickets

To kick things of, we’d like to invite you to the Fundraiser Kickoff event Cepelinu Balius on September 25th, where we will be glad to meet you, discuss our future and take your feedback.

p.s. All donations are tax deductible (Federal Tax #36-3625439).

Rudens Baliaus 2015

San Francisko lietuvių bendruomenė vėl sukvietė visus į kasmetinį Rudens Balių. Šį kertinį metų renginį bendruomenė paminėjo kaip visada trankiai! Šiam vakarui buvo pasirinkta Elk's Lodge salė visai šalia Union Square pačioje San Francisko širdyje. Vieta buvo pasirinkta neatsistiktinai – ji puikiausiai atitiko renginio temą Maskaradą. Bendruomenės nariai ir pagalbininkai į renginį pradėjo rinktis apie 16 valandą, na o apie 18:30 sugūžėjo išsipustę ir džiaugsmingai nusiteikę svečiai. Kai kurie renginio svečiai tikrai atskleidė savo kūrybingumą – daugiau renginio akimirkų galite pamatyti mūsų Flickr puslapyje. Bendravome, žaidėme žaidimus, stengėmės įminti už kaukių pasislėpusias paslaptis, mėgavomės vakariene ir vakarui įpusėjus šėlome šokių aikštelėje koncertuojant bendruomės nariui Robertui Kupstui.

Aš smalsavau kiek iš tikrųjų metų ši tradicija jau gyvuoja San Francisko apylinkėse, ir nors niekas man nepasakė konkrečiai, aš buvau maloniai nustebęs, kuomet aptikau žemiau esančią nuotrauką mūsų foto archyve. Nuotraukų albumas buvo pažymėtas „Rudens balius 1995“. Apsidžiaugiau pamatęs pažįstamus veidus kurie dalyvavo ir šių metų šventėje, ir kad praėjus lygiai 20 metų nuo šios nuotraukos, visai to nežinodami, išrinkome tą pačią renginio temą.

fall ball 1995
fall ball 1995

Mūsų bendruomenės nariai surengė pirmuosius Rudens balius prieš daugelį metų, ir būtent jų dėka šie susibūrimai išaugo į nuostabią tradiciją. Esu dėkingas jiems už tai ką jie pradėjo, ir dėkingas tiems, kas po mūsų tęs šį renginį. Dėka jų turime šventę, kurios bendruomenė laukia ištisus metus, kurios metu renkame lėšas mums svarbiems reikalams ir kurios metu galime pasidžiaugti vieni kitų draugija. Rudens Balius yra puikus glaudžios bendruomenės pavyzdys, kuri yra gyva ir atvira visiems išsibarsčiusiems po Jungtines Amerikos Valstijas. Aš didžiuojuosi galėdamas būti šios bendruomenės nariu ir dėkoju visiems šioje nuotraukoje už jų sąmojį ir kūrybingumą sėjant šios metinės tradicijos sėklas.

Kadangi šis renginys auga ir keičiasi kiekvienais metais, šių metų programoje buvo naujienų. Svečius pasitiko mistiškas kortų žaidimas. Kiekvienas renginio dalyvis gavo po kortą ir renginio metu turėjo galimybę surinkti tam tikrus kortų derinius išviliojant kortas iš kitų svečių. O tai reiškė, kad buvo puiki galimybe nuotaikiai bendrauti su jau matytais ar dar nepažįstamais bendruomenės nariais bei laimėti puikius prizus. Šiais metais buvo atsisakyta tyliojo bei gyvojo aukciono. Ši programos dalis buvo pakeista koncertu, kurio pagrindinis atlikėjas buvo Robertas Kupstas, iškovojęs savo, kaip atlikėjo vardą, „Kelias į žvaigždes“ projekte Lietuvoje. Robertas mūsu bendruomenėje koncertavo jau antrą kartą. Jo pirmasis scenos debiutas mūsų renginyje buvo 2011 metais. Šių metų pasirodymas tikrai nenuvylė. Visi smagiai praleido laiką klausydamiesi Roberto džiazo grupės pasirodymo bei vėliau jo solo atliekamų baladžių. Šokių aikštelė tiesiog kaito.

Šiais metais ne visi mūsų pastovūs šio renginio dalyviai galėjo sudalyvauti. Tačiau mus nustebino savo apsilankymu naujasis Generalinis Konsulas Los Andžele Darius Gaidys kartu su jau įprasta viešnia Daiva Navarett. Dėkojame jiems nuoširdžiai už jų apsilankymą ir betarpišką bendravimą su mūsų bendruomenės nariais. Taip pat norime padėkoti Life Sciences Baltics už šio renginio paramą.

Nuoširdus didelis ačiū mūsų bendruomenės nariams kurie padovanojo renginiui prizus:

 • DanceVita šokių mokyklai ir Airai Bubnelytei už padovanotas privačias šokių pamokas
 • SugaryCharms už žaismingas sausainių formeles
 • Kristinai ir Arui Mattis už puikų vyną
 • Saulei Gulbinienei už vakariene dviems Tiburon Cafe
 • Jurgitai Rudokas už kosmetikos dovaną
 • Aidai ir Vytautui Štaraičiams už visada skanų naminį alų

Nuoširdus Ačiū visiems mūsų organizatoriams ir sąvanoriams už jų laiką ir pastangas organizuojant tokios aukštos kokybės renginį: Marijai Steiblienei, Lukui Steibliui, Laurai Tomkevičiūtei Dunn, Virgilijai Tali, Jurgitai Mažeikienei, Dianai Plačiakienei, mūsų puikiems sąvanoriams Monikai ir Lukui Worcester ir visiems po kaukėmis pasislėpusiems veidams už tai, kad jie praleido šį vakarą su mumis.

Mes ne tik švenčiame. Mes taip pat labai rimtai ir atsakingai stengiamės prisidėti prie mums svarbių iniciatyvų. Šiais metais vienas iš šio renginio tikslų buvo surinkti lėšas mūsų šeštadieninei lituanistinei mokyklai „Genys“, kurioje šiuo metu mokosi 62 mokiniai (įskaitant suaugusius) bei dirba 14 mokytojų . Dėka visų jūsų aukų, mes surinkome mokyklai $1060, ir šią sumą pdavigubins visada mokyklą remiantis Kazickų fondas. Pinigai bus panaudoti nuperkant mokyklai reikalingą elektroninę įrangą, kuri bus naudojama pamokų metu.

Renginio metu mes taip pat pranešėme, kad mūsų bendruomenės nariai turėjo galimybe prisidėti prie „Išpildyk vaiko svajonę“ prjekto Lietuvoje, kurio metu buvo surinktos lėšos bei dovanos 45 vaikams sunkiai besiverčiančiose šeimose bei suteikti jiems šiek tiek džiaugsmo šiuo šventėms. Bėje, jei ateityje norėtumėte prisidėti bei paaukoti mūsų bendruomenės iniciatyvoms, primenu kad parama yra tax-deductible.

Gal kai kuriems ir gali pasirodyti, kad šitas renginys yra tik vardan malonumo bei pramogos. Tačiau aš tikiu, kad priežąstys daug gilesnės: tai galimybe suburti bendruomenę, pasidžiaugti vieni kitų pasiekimais, suteikti galimybę naujiems bendruomenės nariams įsiliėti, bei atvirai ir nuoširdžiai sutikti visus mus aplankančius svečius. Štai čia, kartą metuose, mes paliekame mūsų kasdienybę namuose ir atsinešdami savo geras nuotaikas bei jėgas susiburiame pabūti kartu. Daug ko išmokstame, susitinkame su jau matytais veidais, susipažįstame su naujais ir nepasibijome šokių aikštelės. Ir visa tai vardan kilnių tikslų.

Karolis ir visa SF Lietuvių komanda

[english version]

Fall Ball 2015

SF Bay Area Lithuanians just hosted their annual Fall Ball. In this cornerstone event we had all the typical Fall Ball festivities and more! Location for this year’s event was in the center of San Francisco, one block away from Union Square, at the Elk’s Lodge. This turn-of-the-century venue was a perfect backdrop for the Masquerade-themed gathering. Community members and volunteers started arriving at 4pm to begin preparing for the event and by 6:30 the venue was full of joyous faces donned in beautiful costumes and masquerade attire. Some folks really got creative this year - you can see more pictures on our

Flickr page

. We mingled, played games, solved the mysteries behinds the masks, enjoyed a meal together and ended the night on the dance floor to the tunes performed by one of our members, Robertas Kupstas. 

I was curious to know exactly how many years this tradition has been alive in the Bay Area, and while I still don’t have the answer to that, I was pleasantly surprised when I stumbled on the following photo in our Flickr account. The filename said “

1995 Fall Ball”

and I was pleasantly surprised that not only some of the same faces were at this year’s Fall Ball, but that without knowing this, we picked the same theme for the event exactly 20 years later. 

Who can name all the folks in this photo? (Hint: it is from 1995 based on our records)

Fall Ball is tradition and as such it was started by people, so on behalf of the whole community I am grateful to the folks in the above photo and many who came before and after them. Thanks to them we have a great reason to gather every year, raise funds to support our causes and enjoy a festive once-a-year atmosphere. Fall Ball sets SF Lithuanians as a prime example of a tight-knit, progressive and welcoming community among the many spread throughout the United States. I am proud to represent this organization and I thank those folks in the photo for having the wit and the creativity to sow seeds of this fun annual tradition. 

As the event evolves each year, this time we added a few twists to try something new - a mystery card game was introduced where each member was provided with a card to wear and over the course of the night each was tasked with objective to collect a certain combination of cards. This led to many engaging and playful conversations and of course some great prizes for those who accomplished the objective. We didn’t run the usual live and silent auctions and instead had folks enjoy live music by our own, Robertas Kupstas, from Kelias i Zvaigzdes fame. In fact this was Robertas’ 2nd Fall Ball performance, the first one being in 2011. Everybody had a great time socializing to the tunes of jazzy music put on by Robertas’ band of four, and later followed by some fun pop ballads so as you can see the phone the dance floor was on fire. 

We missed a few regular faces this year but we were fortunate to have our new Consul General Darius Gaidys make the trip from Los Angeles, along with Daiva Navarette. Thank you all kindly for joining the event and connecting with our members. Thanks also goes to

Life Sciences Baltics

for supporting our event. We were happy to share about the innovative conference taking place next September in Vilnius to our community. 

Huge thanks again to our members and supporters who provided prizes and experiences: 

 • DanceVita dance school and Aira Bubnelyte for a gift certificate to a private dance class
 • SugaryCharms for their creative sweets
 • Kristina & Aras Mattis for their fantastic wine
 • Saule Gulbiniene for dinner for two to Tiburon Cafe
 • Jurgita Rudokas for cosmetic gifts
 • Aida & Vytautas Staraiciai for their always yummy home brewed beer

Warm thanks goes to all our organizers and volunteers for all the effort they put into executing an excellent evening: Marija Steibliene, Lukas Steiblys, Laura Tomkeviciute Dunn, Virgilija Tali, Jurgita Mazeikiene, Diana Placiakiene, our wonderful young volunteers Monika and Lukas Worcesters and the rest of masked faces for spending an evening with us. 

As much as we like to have fun, we take seriously our responsibility to contribute to our non-party initiatives, so this year’s goal was to raise funds for our Saturday School Genys, which now has 14 teachers and 62 students (including 5 adults).  Thanks to all those who donated during the evening, we collected $1,060 for Genys, which will be matched with another $1,000 by Kazicku Foundation to get Genys students tablets and some educational apps to bring fresh educational content to their classrooms. In general, if you ever know of people or companies who are interested in tax-deductible donations of funds or goods to our community or school - please introduce them. 

Also, we announced at the event that through a joint effort of many community members in only a couple of weeks we raised enough funds to buy gifts to 45 underprivileged kids in Lithuania. We hope their holidays will be at least a bit more cheerful. 

While surely this all sounds like light fun and entertainment, I believe there is a consistent underlying thread to all Fall Balls I have attended: it’s an opportunity to connect the whole community, to celebrate each other’s accomplishments, integrate new members and see the regulars, and welcome the visitors. Where, once a year, you leave behind your daily struggles and bring your best spirits and energy to enjoy an evening of learning, meeting, and mingling to dance the night away with your fellow Lithuanians and their friends, all for a good cause.

Karolis & SF Lithuanians team 

Fall Ball 2015

Join us for a magical evening including live entertainment, fine dinner, dancing, games, secrets, and surprises. November 14, 6:30pmElks Lodge 450 Post St. 3rd Floor San Francisco CA, 94102

Ticket prices are:  $85 for individual ticket ($100 after October 31st) $160 for a couple's ticket ($200 after October 31st)

Buy your tickets early, available online.

poster_1-(1)
poster_1-(1)

Fall Ball 2014 is just around the corner! Rudens balius paskelbtas!

This year's biggest Lithuanian-American fall event is almost here Join us for a magical evening including an unforgettable opportunity to see live ballroom dancing, fine dinner, dancing and good times!

Get your tickets HERE or email lauratomdunn@gmail.com

Saturday, November 8, 2014 | Marriott San Mateo

1770 South Amphlett Boulevard | San Mateo, CA 94402

 

Reception: 6:30 pm | Dinner: 8:00 pm

Dress code: 50’s retro