Lietuvybės puoselėjimas - kiekvieno iš mūsų atsakomybė

Marija Steiblienė  Sf Lietuvių bendruomenės valdybos narė, lituanistinės mokyklos "genys" mokytoja, menų ir teatrų mylėtoja, amžina studentė.

Marija Steiblienė
Sf Lietuvių bendruomenės valdybos narė, lituanistinės mokyklos "genys" mokytoja, menų ir teatrų mylėtoja, amžina studentė.

Dažnai manęs paklausia: "Marija, kam tau?". Atsakymas visada vienas: "Nes man RŪPI". Man rūpi žmonės, kurie mane supa. Man rūpi lietuvių bendruomenės ateitis, nes esu jos dalis. Rūpi mokyklos ateitis, nes be jos nebus lietuvių bendruomenės kartos, kuriai RŪPĖS.

Šiandien aktyviai dalyvauju bendruomenės ir lituanistinės mokyklos gyvenime. Jame viskas verda. Naujų lietuvių vis atvyksta į apylinkę, naujų geniukų vis atskrenda į mokyklą.

Gyvendami toli nuo Lietuvos aktyviai mokomės svetimų kalbų, tradicijų, švenčiame naujas šventes, bei įsiliejam į naujas kultūras tapdami dalimi kažko naujo. Kaip tokiam šurmuliuke išsaugoti ir puoselėti tai kas sava - lietuviška?

Vienas iš atsakymų yra bendruomenė ir lituanistinė mokykla. Tik su Jūsų pagalba įmanoma jų veiklą vystyti ir plėsti. Entuziastingų žmonių, atsidavusių savanorių ir įkvėptų mokytojų neužtenka, kad bendruomenė klestėtų. Reikia dalelės JŪSŲ paramos ir pagalbos.

Kviečiu jūs spalio 8 d.  17 val. į NEMOKAMĄ vakaronę, kur jums gros, dainuos ir šoks 25 profesionalūs lietuvių folkloro atlikėjai gražaus Presidio parko apsupty. Unikalūs lietuviški tautiniai rūbai, autentiški instrumentai, dainos ir rateliai!

Keldami patys sau tikslą puoselėti lietuvybę, skleiskime ją ne tik tarp lietuvių, bet ir tarp mus supančių artimų žmonių. Programa bus pritaikyta ir angliakalbiams žiūrovams. Pakvieskite draugus ir atvykite užtraukti gimtąją dainą kartu. Nes tik taip Lietuva bus gyva, kol ta gimtoji daina lūpose skambės!

Lauksiu Jūsų spalio 8 d.  17 val. Presidio Performing Arts Center!

Marija Steiblienė

 

Lithuanian heritage - is everyone's responsibility

People usually ask me "Marija, why you are doing this?". The answer is always the same: "Because I CARE". I care about people, who are around me. I care about the future of the Lithuanian community, because I am a part of it. I care about the future of the Lithuanian School, because without it, there will be no Lithuanian community generation that WILL CARE.

Today, I actively participate in the life of the community and the school. Everything is boiling there. New Lithuanians are arriving to the Bay Area, new "Genys" students joining the classes.

Living far away from Lithuania, we learn foreign languages, traditions, celebrate new holidays and join new cultures by becoming a part of something new. How do we keep and foster what is yours - Lithuanian - among that noise?

One answers is the Lithuanian community and the school. Only with your support it is possible to develop and expand their activities. Enthusiastic people, dedicated volunteers and inspired teachers are not enough. We need YOUR help and support.

I invite you to come to a Lithuanian evening on October 8th, 5 pm, FREE ADMISSION.  25 folk artists straight from Lithuania will perform for you surrounded by beautiful Presidio. Unique Lithuanian folk costumes, authentic instruments, songs and dances!

Challenging yourself to foster Lithuanian heritage, spread it not only through Lithuanians, but also through your family and friends. Invite them too! The program is adapted for English speakers as well. Invite your beloved ones and let's sing native songs together, because only that way, Lithuania will be alive.

I will be waiting for you on October 8th, 5 pm at Presidio Performing Arts Center!

Marija Steiblienė

Parodyk, kad ir tau rūpi bendruomenės gerovė!

Virgilija Tali

Chiropractor by day, Lietuviškos mokyklos GENYS vedėja by night

Paskaudę kojos, sunki galva, rankose - jėgų tik mažas likutis, bet šypsenos nepalieka mūsų veidų žiūrint į virš 100 žmonių, susirinkusių į Cepelinų balių! Labai smagi ir skani buvo rudens planavimo pradžia. Daug savanoriškų rankų triuso virtuvėje ilgas valandas suruošti šią nuostabią puotą. Ir žinote kodėl? Dėl to, kad mums yra svarbi San Francisco lietuvių bendruomenės veikla!
 
Aš ne vieną kartą esu girdėjus kitų lietuviškų mokyklų skundus, kad nesulaukia jokios paramos iš savos bendruomenės. Man tai yra beveik nesuvokiama, nes nuo pat Genio mokyklos įkūrimo mus rėmė San Francisco bendruomenės nariai ir darbais, ir idėjomis, ir pinigais.  Mokykla yra sukurta bendruomenės šeimoms ir jų vaikams. Mokykla ir yra dalis bendruomenės. Mes dirbame visi kartu išlaikyti mus siejantį lietuvybės siūlą, ir nesvarbu, ar jūsų vaikai šiuo metu lanko mokyklą ar ne.

Šie metai Genio mokyklai bus sunkoki. Mums iki mokslo metų galo reikia rasti naujas patalpas ir perkraustyti visą mokyklą. Tokie dideli pasikeitimai supurto jau gana sklandžiai vykusį darbą, brangiai kainuoja  ir išbando visų šeimų pasiryžimą skirti laiką mokyklai ir lietuvių kalbai.
 
Todėl dar kartelį prašome jūsų parodyti, kad jums rūpi bendruomenės ir mokyklos veikla. Jūsų parama, kad ir nedidelė, mums daug reiškia, suteikia naujų jėgų toliau dirbti, kurti ir planuoti.
Kazickų Šeimos fondas (KFF) padvigubins jūsų finansinę paramą mokyklai: surinkus $1,000 iš bendruomenės, Kazickų Šeimos fondas skirs papildomą $1,000 pagal "KFF atitikimo paramos" programą.
 
Taigi, nedelskite! Prisijunkite prie San Francisco lietuvių, paaukokite jums priimtiną sumą ir prisidėkite prie bendruomenės klestėjimo. Parodykite, kad ir jums rūpi bendruomenės gerovė!

 

ENGLISH
 

Show us that YOU CARE!

The feet are achy, hands are tired, the head is heavy, but we are all smiling! That is the outcome of a fabulous Cepelinai party. It was so wonderful to have over 100 people  join us today for the fundraiser kickoff. Chef-volunteers spent a lot of time in the kitchen to create this fabulous feast. And you know why? It’s because we care!
 
I hear many principals of other Lithuanian schools complain about no support from the surrounding community, and I can’t understand it because here I feel the school would not exist without the constant support of our community members. The school is created by the community, attended and run by the same community members for the same purpose - keeping that Lithuanian bond between us.
 
This will be a challenging year for GENYS school. We need to find a new building and move the whole school to the new location. Big changes like that are an ultimate test to the strength, commitment and dedication of all the families involved. 
 
So I ask you today to show us that YOU CARE! Begging for help is hard, seeing and getting your support is exiting, encouraging and exactly what we need to keep us going. On top of that, Kazickas Family Fund will be matching your donations up to a $1,000 through their "KFF Matching gift fundraiser 2016/2017" program. With a donation that is comfortable to your personal finances you will contribute to the school and to making our community the best Lithuanian community abroad, but most importantly, you will show the rest that YOU CARE!

San Francisco Lithuanian American Community's Fundraising Strategy 2016

The San Francisco Lithuanian chapter has been active since 1950. Generations later we stayed true to our mission to connect the Bay Area’s Lithuanians, preserve our precious language and unique heritage.

As you know, San Francisco Lithuanian Chapter is a community funded, volunteer driven, non-profit organization.

Our annual budget runs around $20,000, which includes community events, sponsoring Saturday School, supporting our parent organization American Lithuanians and contributing to various Lithuanian causes.

We would like to do more. We constantly hear requests for more events. We have increasing costs such as Saturday School rent which we would like to help cover.

In order to fulfill these goals, we are getting more organized and are plan to do things differently this year. Here is our plan: 

Together with Saturday School Genys, we set out an ambitious goal to raise $10,000 during the month of October, 2016. Here is how we are going to do it: 

  • We will have a fundraising event throughout October (No more nario mokestis, etc).
  • Half of the funds will go directly to support Saturday School Genys.
  • No markup will be added to any event tickets.

To our knowledge there are around 400 active members in our community. If everyone contributed on average of $25, we would be done today but we know not everybody can. Pick the option that suits you.

CEPELINU BALIUS | September 25th | Get tickets

To kick things of, we’d like to invite you to the Fundraiser Kickoff event Cepelinu Balius on September 25th, where we will be glad to meet you, discuss our future and take your feedback.

p.s. All donations are tax deductible (Federal Tax #36-3625439).